Posted by Robert | 06 12 2017
Over het aansteken van de lont

Bij I AM College zijn we aardig op stoom gekomen. Onze studenten zijn inmiddels al weer een kleine 3 maanden bezig, hebben het eerste project ‘Het Merk IK’ achter de rug en zijn nu volop aan het battelen voor welk team in 6 weken tijd het beste idee kan bedenken en - vooral - dat het beste kan verkopen. Het team met het hoogste resultaat - echte en harde knaken! - wint de battle en verdient eeuwige roem. En dat motiveert blijkbaar: de 4 teams hebben na één week allemaal al een dienst en merk bedacht, én daarvoor een logo gemaakt en een website ontwikkeld en online gezet. Prijzen zijn berekend, investeringen zijn gedaan en de verkoop kan beginnen. In éen week…

De ideeën variëren van het full service leveren en optuigen van kerstbomen aan bedrijven en particulieren in de omgeving (EasyTree & Kerstbomenthuisbezorgd.com), het aanbieden van goededoelenkerstpakketten als give-away cadeau (Jingle Box) tot aan het leveren aan bedrijven van in samenwerking met Hotel de Goudfazant zelfgemaakte kerst-oliebollen (Olli’s Bollen). 

Wat wij zien, is dat onze studenten nu al vér boven het niveau uitkomen waarop ze door vrijwel iedereen zijn ingeschat

Wat we op dit moment zien gebeuren, overtreft onze hoogste verwachtingen: onze studenten doen alles beter, sneller en beslister dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Hun leercurve is steiler dan ik ooit heb gezien in mijn vele jaren in het onderwijs. De studenten zelf geven aan nooit eerder met zoveel plezier aan de slag te zijn geweest. De sfeer is zo goed dat iedereen met plezier en enthousiasme naar ‘school’ komt, zonder dat wij daar veel voor hoeven doen. Oók de studenten die een geschiedenis hebben van chronisch te laat komen, ongemotiveerd zijn, zitten blijven, downgrading, gedoe met leerplichtambtenaren en meer van zulke ellende. Wat wij zien, is dat onze studenten nu al vér boven het niveau uitkomen waarop ze door vrijwel iedereen zijn ingeschat. En dan hebben ze nog een kleine vier jaar begeleiding en opleiding voor de boeg… 

Dit effect is het gevolg van een zorgvuldig doordachte en uitgevoerde visie. Wij zijn er van overtuigd dat er geen jongere is die van nature niet wil leren, die zich niet wil ontwikkelen, die niet alles uit zichzelf wil halen. En toch hebben wij in Nederland - vooral op mbo-niveau - te maken met een fors aantal leerlingen waarvan de zin in leren grondig de kop is ingedrukt. Die hooguit en met grote tegenzin doen wat er van ze wordt geeist en dan nog met minimale inspanning en resultaat, en die als het even kan wegblijven of in hun hoodie en smartphone wegduiken. Wij vinden dat het omkeren hiervan de hoogste prioriteit heeft.

Als het vuurtje namelijk eenmaal brandt, dan gaat het leren - tijdens de twee volgende studiejaren en de rest van je leven - vrijwel vanzelf

Bij I AM College werken we vanuit de visie dat éérst de lont moet worden aangestoken voordat het vat wordt gevuld. Anders gezegd: het motiveren van iedere individuele student om te willen leren is de sleutel tot het ontwikkelen van persoonlijkheid en kunde. Wij zijn in de eerste fase van de opleiding dan ook vooral gericht op het ontsteken van die lont, daar doen we alles aan. En let wel, die eerste fase duurt bij ons twee jaar. Als het vuurtje namelijk eenmaal brandt, dan gaat het leren - tijdens de twee volgende studiejaren en de rest van je leven - vrijwel vanzelf. 

Deze manier van werken vraagt veel van onze expert-coaches en is ook kostbaar om uit te voeren. Het resultaat na een kleine drie maanden is echter zo goed, dat het dat meer dan waard is. Al onze studenten - zonder uitzondering, dus ook de zogenaamde ‘probleemleerlingen’ -  zijn gemotiveerd en geactiveerd, en werken hard aan het realiseren van doelen die ze zelf hebben gesteld. Ze hebben er na korte tijd al weer lol in om te leren, nemen daar nu al verantwoordelijkheid voor en ik twijfel er dan ook niet aan dat ze vér boven het normniveau zullen uitkomen. 

De lont is aangestoken, we zijn al aan het knallen…

Continue Reading