Posted by Robert | 02 01 2019
Studentenraadverkiezingen 2018

Wij nemen onze studenten uiterst serieus, zij zijn tenslotte de mensen om wie het bij ons allemaal draait. Daarom vinden wij het essentieel om onze studenten te betrekken bij alle keuzes die we maken binnen I AM College. Om dat vorm te geven hebben wij direct bij de start van I AM een studentenraad in het leven geroepen. Deze raad vormt de spreekbuis van de studenten en adviseert de directie in beleid en bij het aannemen van nieuwe experts, ze geeft na elk project feedback aan de experts en ze fungeert als denktank om de cultuur en sfeer op I AM College nog beter aan te laten sluiten op wat onze studenten belangrijk vinden.

Studentenraad verkiezing 2018

In de voorlaatste week van dit project vonden de jaarlijkse studentenraadverkiezingen plaats. De eerstejaars studenten hebben 3 vertegenwoordigers gekozen die samen met de 2 huidige tweedejaars leden de studentenraad vormen. Middels een debat deelden de verkiesbare studenten hun motivatie, gaven ze hun mening over specifieke stellingen en kregen ze de mogelijkheid om de laatste zwevende kiezers voor zich te winnen. Op 14 december vonden de officiële verkiezingen plaats: met de stempas in de hand in de rij voor de stembus. Publiekelijk werden de stemmen geteld; het was een nek-aan-nek race maar uiteindelijk hebben de studenten gekozen: Dirkje, Kim en Jaimy vormen vanaf nu, samen met Tom en Neeson, de studentenraad. In de komende nieuwsbrieven zullen zij zich voorstellen en hoort u meer van hen.

Studentenraad verkiezing 2018
Continue Reading
I AM College - sociaal ondernemerschap ondernemers 1
Posted by Robert | 20 06 2018
Ondernemers van de toekomst

Onze studenten zijn inmiddels al weer twee weekjes bezig met het laatste project van dit eerste studiejaar: de Social Challenge. Dit project staat volledig in het teken van Iets Goeds Doen Voor Een Ander. Even schrikken voor sommigen, wat heeft dit te maken met ondernemen?!

Het zijn ook relevante vragen, die te maken hebben met hoe je in de wereld wilt staan en vanuit welke drijfveren je jouw onderneming wilt opbouwen.

De Social Challenge omvat drie opdrachten. Met de hele groep geld inzamelen voor Stichting Japthi in India, een tehuis voor kinderen met een beperking. Eigen doel: met z’n negentienen zo’n €7000 (!) inzamelen. Hoe: trainen voor en deelnemen aan een sponsorloop en organiseren van allerlei andere activiteiten. De tweede opdracht is dat ze in kleine teams twee acties bedenken en organiseren voor mensen voor wie ze zelf iets goeds & leuks willen doen. En dan knallen de initiatieven je rond de oren. Karten met gehandicapte jongeren, zeilen met vluchtelingen, Lil’ Kleine betrekken bij een last wish, bedenk het maar. En de laatste opdracht is dat ze drie dagen meewerken bij de Voedselbank, een uurtje gaan praten met een jonge statushouder over Nederland, en sportief aan de slag gaan met ouderen en gehandicapten. Het grappige is, is dat de studenten nauwelijks meer doorhebben dat ze zeer ondernemend bezig zijn door ‘even’ €7k in te zamelen en vele acties in korte tijd te realiseren, het lijkt bijna vanzelf te gaan. En van de vrijwilligersprojecten krijgen we terug dat onze studenten ‘zo goed meewerken’ en ‘het leuk doen met de groep’.
Tegelijk is het ook even schrikken voor sommigen. Wat heeft dit met ondernemen te maken!? Hoezo moet ik vrijwilligerswerk doen!? Waarom moet ik werken voor mensen die zelf niets doen?!? Deze - en stevigere - vragen zijn aan de orde van de dag en bieden stof genoeg om met elkaar over te praten, waarbij de emoties soms flink oplopen, ook bij de coaches. Het zijn ook relevante vragen, die te maken hebben met hoe je in de wereld wilt staan en vanuit welke drijfveren je jouw onderneming wilt opbouwen. Waar doe je het voor? Ga je voor winstmaximalisatie of zijn er ook andere doelen belangrijk in je leven? Wat betekent zo’n achteloos krantenbericht waarin staat dat een bedrijf 5400 mensen ontslaat en hoe hangt zoiets samen met lastige en boze mensen bij de Voedselbank? Hoe komt het eigenlijk dat sommige mensen dakloos worden en wat zijn de risico’s en vangnetten voor mij als ondernemer?

Die commercieel succes weten te verbinden aan zinvolheid en betekenisgeving, en die waardecreatie mede zullen definiëren als het hebben van positieve impact op de samenleving en het milieu.

Wezenlijke vragen die ook bij de initiatiefnemers van I AM College tot goede gesprekken hebben geleid. En die ons nogmaals hebben doen beseffen dat ons DNA doordrenkt is van dat sociale en duurzame ondernemerschap. Wij geloven oprecht dat de ondernemers van de toekomst - de studenten die we aan het opleiden zijn - sociale ondernemers zijn die verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor hun leefomgeving. Die commercieel succes weten te verbinden aan zinvolheid en betekenisgeving, en die waardecreatie mede zullen definiëren als het hebben van positieve impact op de samenleving en het milieu.
I AM College verankert deze visie in de opzet van de projecten en in de experts die we betrekken. We willen echter waken voor het hooggeheven morele vingertje: wat de studenten er uiteindelijk mee doen in hun ondernemingen is aan hun, daar gaan wij niet over. Tegelijk zie en hoor ik wat er nu al gebeurt na twee weken ‘social challenge’. En heb ik er stiekem alle vertrouwen in dat deze generatie jongeren op een ondernemende en creatieve manier een betekenis en impact gaat hebben die ons voorstellingsvermogen te boven gaat.
Ik vind het oprecht prachtig om jonge mensen op te mogen leiden tot ondernemer. Het idee echter dat deze ondernemers van de toekomst iets gaan doen en betekenen waar mijn generatie dat toch vooral heeft nagelaten, vormt een drijfveer op een veel dieper en wezenlijker niveau en geeft ook mij het gevoel werkelijk zinvol bezig te zijn. En keer op keer verbaast het me weer hoeveel sterker en meer vervullend dat gevoel is dan het nastreven van een goed gevulde portemonnee alleen…
I AM College is meer dan een opleidingsinstituut alleen, het is een leeromgeving die social impact wil hebben. In het nu en voor de toekomst!

Continue Reading
Posted by Robert | 17 03 2018
De markt als toetssteen van competentie

Beroepsgericht onderwijs zou in een ideale wereld eenvoudig zijn ingericht. In die wereld leer je op een school de competenties die je nodig hebt om in de echte beroepspraktijk direct aan de slag te kunnen. En je toont aan dat je over die benodigde competenties beschikt door die beroepspraktijk dat te laten bevestigen. Of anders gezegd: als de markt vindt dat je competent bent, dan is je opleiding geslaagd. Makkelijker kunnen we het niet maken, zou je zeggen.

Bij I AM College streven we er naar om onze opleiding naadloos aan te laten sluiten bij het doel ervan: de competentie ontwikkelen waarmee je direct ‘in het echt’ kunt ondernemen.

Op dit moment is het echter (veel) te vaak zo dat een opleiding geslaagd is als je bent geslaagd voor die opleiding, en dat, mede als gevolg daarvan, echte actuele beroepsgerichte competentie vaak ontbreekt. Waardoor een bedrijf een pas afgestudeerde student eerst zélf moet opleiden voordat die aan de slag kan. Als je daar over nadenkt, is dat een merkwaardige en zelfs onwenselijke situatie.
Bij I AM College streven we er naar om onze opleiding naadloos aan te laten sluiten bij het doel ervan: de competentie ontwikkelen waarmee je direct ‘in het echt’ kunt ondernemen. We doen dat door de praktijk constant centraal te stellen in ons opleidingsprogramma en door een sterk accent te leggen op persoonlijk leiderschap en het vermogen eigenaarschap te nemen voor het eigen leerproces, zoals ik in eerdere blogposts al heb toegelicht (zie onderaan de pagina). Een punt waarover ik u in deze blog wil informeren, is een ander belangrijk element in onze opleiding: de wijze waarop wij competentie toetsen.
Fase 1, de twee eerste jaren van de opleiding, is volledig gericht op voorbereiding met de praktijk als uitgangssituatie: het ontwikkelen van basisvaardigheden en een ondernemende houding. In deze fase toetsen we niet, maar evalueren we en geven we feedback. Geen examens dus en geen cijfers, maar feedback waar een student mee vooruit kan. Het doel is niet beoordelen maar helpen leren competentie te ontwikkelen.
In fase 2, de twee laatste jaren van de opleiding, is dat doel in de basis hetzelfde. Maar nu willen we dat die competentie ook echt bruikbaar is in de beroepspraktijk (van een ondernemer) én we willen voldoen aan kwalificatie-eisen ten aanzien van het diploma. Dat eerste punt geven we invulling door onze studenten in fase 2 een echte onderneming op te laten zetten, met echte klanten, serieuze geldstromen en reële risico's. In het streven naar het succesvol opzetten van een kleine onderneming hebben de studenten alle vaardigheden waarover een ondernemer dient te beschikken keihard nodig, en ontwikkelen ze die tegelijkertijd.
Wij redeneren vervolgens als volgt: als je in die echte beroepspraktijk van een ondernemer erin slaagt iets voor elkaar te krijgen, dan kún je het ook echt. En dat is precies wat we willen zien: niet de school, maar de markt is de toetssteen voor het vaststellen van competentie. Om een voorbeeld te geven: de competentie ‘kunnen verkopen’ kun je alleen maar toetsen door het feitelijke resultaat in de praktijk - gerealiseerde verkoopresultaten - mee te nemen in een beoordeling. Een examen afnemen over ‘verkopen’ is zinloos, geredeneerd vanuit ons doel leren ondernemen.

Onze visie is dat het voor veel competenties niet uitmaakt: het proberen een succesvolle onderneming op te zetten is lerend, ongeacht succes of mislukken.

Onze examinering bestaat er om deze reden dan ook vooral uit dat een student gedefinieerde en genormeerde beroepsproducten oplevert die voortkomen uit het ondernemen zelf, en die ons toont op een zelfgekozen en logisch moment, passend bij de natuurlijke ontwikkeling van de onderneming van die student. De ontwikkelde competentie is daardoor niet alleen relevant en actueel, ook het verkrijgen ervan is vele malen leuker dan het doen van een examen (en dat stimuleert weer de motivatie, de essentiële drijvende kracht).
Wij krijgen regelmatig de vraag of je de gevraagde competentie alleen ontwikkelt door succesvol te zijn met je onderneming, iets dat wij natuurlijk niet kunnen garanderen. Onze visie is dat het voor veel competenties niet uitmaakt: het proberen een succesvolle onderneming op te zetten is lerend, ongeacht succes of mislukken. Van beide leer je evenveel omdat het de markt is die het je leert. En voor andere competities is het nog veel eenvoudiger: als je bijvoorbeeld geen verkoopresultaten realiseert, kun je blijkbaar (nog) niet verkopen, en kwalificeer je jezelf dus ook niet voor die competentie. Wij vinden dat niet erg, omdat we focussen op waar een student goed in is, op wat het talent is. Daar gaan wij voor en ook dat ‘staat op het diploma’, niet dat waar je niet goed in bent.
In een ideale wereld zou iedere student een succesvolle onderneming opbouwen tijdens de studie. Wij beperken ons tot het streven een ideale leeromgeving te creëren, waarin echte beroepsgerichte competentie wordt ontwikkeld en vastgesteld voor en door de markt. Idealer kunnen we het niet maken…

Continue Reading
Posted by Robert | 06 12 2017
Over het aansteken van de lont

Bij I AM College zijn we aardig op stoom gekomen. Onze studenten zijn inmiddels al weer een kleine 3 maanden bezig, hebben het eerste project ‘Het Merk IK’ achter de rug en zijn nu volop aan het battelen voor welk team in 6 weken tijd het beste idee kan bedenken en - vooral - dat het beste kan verkopen. Het team met het hoogste resultaat - echte en harde knaken! - wint de battle en verdient eeuwige roem. En dat motiveert blijkbaar: de 4 teams hebben na één week allemaal al een dienst en merk bedacht, én daarvoor een logo gemaakt en een website ontwikkeld en online gezet. Prijzen zijn berekend, investeringen zijn gedaan en de verkoop kan beginnen. In éen week…

De ideeën variëren van het full service leveren en optuigen van kerstbomen aan bedrijven en particulieren in de omgeving (EasyTree & Kerstbomenthuisbezorgd.com), het aanbieden van goededoelenkerstpakketten als give-away cadeau (Jingle Box) tot aan het leveren aan bedrijven van in samenwerking met Hotel de Goudfazant zelfgemaakte kerst-oliebollen (Olli’s Bollen). 

Wat wij zien, is dat onze studenten nu al vér boven het niveau uitkomen waarop ze door vrijwel iedereen zijn ingeschat

Wat we op dit moment zien gebeuren, overtreft onze hoogste verwachtingen: onze studenten doen alles beter, sneller en beslister dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Hun leercurve is steiler dan ik ooit heb gezien in mijn vele jaren in het onderwijs. De studenten zelf geven aan nooit eerder met zoveel plezier aan de slag te zijn geweest. De sfeer is zo goed dat iedereen met plezier en enthousiasme naar ‘school’ komt, zonder dat wij daar veel voor hoeven doen. Oók de studenten die een geschiedenis hebben van chronisch te laat komen, ongemotiveerd zijn, zitten blijven, downgrading, gedoe met leerplichtambtenaren en meer van zulke ellende. Wat wij zien, is dat onze studenten nu al vér boven het niveau uitkomen waarop ze door vrijwel iedereen zijn ingeschat. En dan hebben ze nog een kleine vier jaar begeleiding en opleiding voor de boeg… 

Dit effect is het gevolg van een zorgvuldig doordachte en uitgevoerde visie. Wij zijn er van overtuigd dat er geen jongere is die van nature niet wil leren, die zich niet wil ontwikkelen, die niet alles uit zichzelf wil halen. En toch hebben wij in Nederland - vooral op mbo-niveau - te maken met een fors aantal leerlingen waarvan de zin in leren grondig de kop is ingedrukt. Die hooguit en met grote tegenzin doen wat er van ze wordt geeist en dan nog met minimale inspanning en resultaat, en die als het even kan wegblijven of in hun hoodie en smartphone wegduiken. Wij vinden dat het omkeren hiervan de hoogste prioriteit heeft.

Als het vuurtje namelijk eenmaal brandt, dan gaat het leren - tijdens de twee volgende studiejaren en de rest van je leven - vrijwel vanzelf

Bij I AM College werken we vanuit de visie dat éérst de lont moet worden aangestoken voordat het vat wordt gevuld. Anders gezegd: het motiveren van iedere individuele student om te willen leren is de sleutel tot het ontwikkelen van persoonlijkheid en kunde. Wij zijn in de eerste fase van de opleiding dan ook vooral gericht op het ontsteken van die lont, daar doen we alles aan. En let wel, die eerste fase duurt bij ons twee jaar. Als het vuurtje namelijk eenmaal brandt, dan gaat het leren - tijdens de twee volgende studiejaren en de rest van je leven - vrijwel vanzelf. 

Deze manier van werken vraagt veel van onze expert-coaches en is ook kostbaar om uit te voeren. Het resultaat na een kleine drie maanden is echter zo goed, dat het dat meer dan waard is. Al onze studenten - zonder uitzondering, dus ook de zogenaamde ‘probleemleerlingen’ -  zijn gemotiveerd en geactiveerd, en werken hard aan het realiseren van doelen die ze zelf hebben gesteld. Ze hebben er na korte tijd al weer lol in om te leren, nemen daar nu al verantwoordelijkheid voor en ik twijfel er dan ook niet aan dat ze vér boven het normniveau zullen uitkomen. 

De lont is aangestoken, we zijn al aan het knallen…

Continue Reading
Posted by Robert | 04 08 2017
Het onderwijsteam is compleet

Afgelopen maand heeft directeur onderwijs Robert Stompff zijn team compleet gemaakt. Het onderwijsteam vormt het kloppend hart van I AM College en bestaat uit enthousiaste en deskundige expert en taal-coaches. Zij gaan vanaf 4 september onze studenten klaarstomen voor hun ondernemende toekomst, inspireren en aanzetten tot leren, hen ondersteunen in het vinden van hun eigen weg en het ontwikkelen van hun talenten. Belangrijke criteria bij de werving waren:

  • affiniteit met onze visie op vernieuwend en gepersonaliseerd onderwijs
  • didactische kwaliteiten (een fantastische leraar zijn)
  • staan midden in de praktijk
  • ondernemer of ondernemend ingesteld
  • een coachende basishouding

Met trots stellen we je voor aan ons onderwijsteam, dit zijn Iris, Ferd, Ingrid, Nesin, Moriam, Jasper, Ben, Robert, Björn, Anja, Paul en Sera:

IRIS HERMENSEXPERT-COACH ONDERNEMENDHEID

Iris is talentencoach​ en ondernemer in onderwijs. Jongeren die hun eigen pad willen bepalen, helpt ze door ze de regie te leren nemen in hun eigen leerproces en ze te stimuleren om eigen projecten te ondernemen. Bij IAM College coacht ze de studenten ​in hun ondernemende talentontwikkeling ​en helpt ze het onderwijs ​dusdanig ​vorm te geven dat het ondernemendheid vanuit de studenten stimuleert en ondersteunt.

FERD DE BRUIJNEXPERT-COACH MARKETING

Ferd is al lang en breed geweest waar jij nu van plan bent te gaan. Hij heeft bedrijven opgestart en naar de markt gebracht, successen gekend én geleerd om te gaan met tegenvallers. Met zijn eigen bureau coacht Ferd de laatste 10 jaar de mensen áchter het merk. Ferd kan als expert-coach Marketing niet wachten tot hij jou kan helpen met jouw plannen voor een eigen bedrijf.

INGRID VAN ROSSUMEXPERT-COACH LEIDERSCHAP

Ingrid is mede-initiatiefnemer van I AM College en andere scholen, en ondernemer met 25 jaar ervaring. Zij is als partner van de Oxford Leadership Academy verantwoordelijk voor het kernvak Leiderschap waarin zij studenten leert zichzelf (en anderen) te kennen en te leiden.

NESIN OZDOGAN TAAL-COACH ENGELS

Nesin is een jonge docent, ondernemer en (aankomend) specialist in passend onderwijs. Ook is hij de drummer in een heftige rockband. Met al zijn enthousiasme en energie richt hij zich vooral op het naar boven halen van de talenten van zijn studenten, op elk vlak. Bij I Am College geeft hij als taal-coach een ondernemende invulling aan het vak Engels.

MORIAM HASSAN BALOGUNEXPERT-COACH COMMUNICATIE

Moriam is ondernemer met een passie voor digitale concepten. De afgelopen 15 jaar heeft zij zich gespecialiseerd in het opzetten en/of begeleiden van (online) bedrijven en start-ups. Bij I AM College is zij kerndocent Communicatie. Moriam leert studenten hoe ze (online) media kunnen inzetten voor hun bedrijf en biedt ze digitale vaardigheden voor een succesvolle onderneming.

JASPER BREEBAARTEXPERT-COACH BEDRIJFSBEHEER

Jasper is coach en trainer met ervaring in de internationale financiële wereld. Hij is ook actief als ondernemende beurshandelaar en investeerder. Bij I AM College is hij expert-coach van het kernvak Bedrijfsbeheer, waarin hij jonge potentiële ondernemers inzicht, bewustzijn en vaardigheid in het plannen en beheren van een bedrijf wil meegeven.

BEN NOORDERMEER EXPERT-COACH COMMERCIE

Voor Ben is sales een vak. Na bij allerlei bedrijven in diverse commerciële functies gewerkt te hebben, heeft hij inmiddels jarenlang een eigen bedrijf dat commerciële trainingen en -consultancy verzorgt. Ben vindt het fantastisch om zijn kennis en ervaring over te dragen aan de volgende generatie als expert-coach Commercie bij I AM College.

ROBERT STOMPFFDIRECTEUR ONDERWIJS

Robert Stompff (ir.) is mede-initiator van I AM College en verantwoordelijk voor het onderwijs. Hij is een zeer ervaren coach en ondernemer en een gepassioneerd opleider en vernieuwer van onderwijs.

BJÖRN KÖNIG TAAL-COACH DUITS

Björn is onderzoeker, programmamaker en docent met jarenlange ervaring in de publieke en creatieve sector. Door zijn Duitse roots, sociaalwetenschappelijke achtergrond en brede beroepservaring in zowel Nederland als Duitsland, leeft hij op het snijvlak van deze twee culturen. Op I AM College zal hij vanuit die positie een ondernemende invulling geven aan het vak Duits.

ANJA DE BAKKERCOACH EN VERTROUWENSPERSOON

Anja is een ervaren onderwijsvernieuwer, coach en opleider met vele jaren ervaring in zorg en onderwijs. Zij is gericht op het ontwikkelen van je talenten zodat je in staat bent te doen wat je te doen hebt in je leven. Bij I AM College is Anja coach en vertrouwenspersoon en medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderwijsprogramma.

PAUL TOEBESEXPERT-COACH WERELDPODIUM

Paul is coach, trainer en docent met 25 jaar ervaring. Hij heeft voor publieke en private organisaties gewerkt, voor jong en oud, voor startups en multinationals. Bij I AM College is hij docent-coach van het kernvak Wereldpodium, waarin hij jonge mensen onder meer anders leert kijken naar de wereld om hen heen.

SERA ANDRINGATAAL-COACH NEDERLANDS

Sera is specialist in behandeling van dyslexie en andere leerproblemen, en heeft daartoe een eigen praktijk in Haarlem. Daarnaast is zij een ervaren docent en coach. Bij I AM College is zij taal-coach Nederlands en geeft ze met het team vorm aan de ontwikkeling en invulling van ondernemend en vernieuwend taalonderwijs.

Continue Reading
Posted by Robert | 03 07 2017
Kan iedereen leren ondernemen?
I AM College is een vakschool waar we jonge mensen leren ondernemen. Met een eigen bedrijf of als ondernemer in het familiebedrijf. Wij geloven en wéten dat ondernemen een vak is dat je kunt leren, maar we krijgen als ondernemersopleiding regelmatig de vraag of je ondernemen wel kunt léren. Is ondernemen niet iets dat in je bloed of DNA moet zitten? Een hele interessante vraag waarvan wij ons goed kunnen voorstellen dat die wordt gesteld en waar ik hier graag nader op in ga.

En dan gewoon dóórgaan

Deze vraag wordt zelden gesteld als je wordt opgeleid tot bijvoorbeeld tandarts, manager of jurist. En dat is logisch als je er over nadenkt. Ondernemen vraagt namelijk veel méér dan ‘alleen’ het beheersen van een aantal vaardigheden, ondernemen vraagt een ondernemende persoonlijkheid. Zo kun je bijvoorbeeld worden opgeleid tot ‘verkoper’ zodat je beschikt over die vaardigheid, maar als ondernemer heb je daar pas wat aan als je ook echt gáát verkopen. Als je het gaat dóen, als je over het lef, het doorzettingsvermogen en de sociale vaardigheden beschikt om het 100 of 1000 keer te proberen, net zolang tot je succes hebt. En dan gewoon dóórgaan. Dát kenmerkt een ondernemer. Bij I AM College bestaat de opleiding daarom voor de helft uit het leren van de nodige vaardigheden en voor de andere helft uit het hard werken aan die ondernemende persoonlijkheid. Waardoor je leert hard en gedisciplineerd te werken, verantwoordelijkheid te nemen, goed om te gaan met andere mensen en léiding te geven, om te gaan met risico’s en onzekerheid, dóór te gaan als anderen al lang zijn gestopt, en al die andere kwaliteiten die een goede ondernemer kenmerken.
Het verschil tussen de ondernemers die het zichzelf the hard way hebben geleerd en onze studenten, is dat wij onze studenten helpen snéller en effectiever te leren zonder dat je gelijk echt helemaal onderuit gaat.
Het leuke is dat succesvolle ondernemers die deze vraag stellen, lijken te zijn vergeten dat ook zij het hebben moeten leren. Als je even doorvraagt, blijkt dat zij het the hard way hebben geleerd door steeds maar vallen en opstaan, telkens daarvan leren en béter worden, volhouden, dóórzetten, met grote bakken lef en eigenwijsheid. En dat is precies wat onze studenten ook gaan doen: vallen, opstaan, leren, beter worden, zichzelf ontwikkelen, en dat alles door het ook echt te dóen. Want alleen door het te doen ga je het leren. Net als die succesvolle ondernemers. Die ook allemaal weten dat wat een topondernemer kenmerkt niet het vallen is, maar het vermogen om steeds weer op te staan en te leren. Het verschil tussen de ondernemers die het zichzelf the hard way hebben geleerd en onze studenten, is dat wij onze studenten helpen snéller en effectiever te leren zonder dat je gelijk echt helemaal onderuit gaat. En tegelijk leren we ze ook al die talloze vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die je nodig hebt als ondernemer.
Bij I AM College moet daarom iedereen slagen voor een selectieprocedure, waarin we nagaan of je wel uit het goede hout bent gesneden.
Maar scheelt het dan niet als je ondernemen al ‘in je bloed’ hebt zitten van huis uit? Ja, natuurlijk scheelt dat! Als je ouders hebt die zelf ondernemer zijn, weet je van huis uit waarmee je te maken gaat krijgen en heb je al gezien en ervaren hoe een ondernemer denkt en handelt. Je hebt dus zeker een voordeel als je ouders zelf ondernemer zijn. Maar als dat niet het geval is, moet je gewoon harder je best doen, en daarmee ontwikkel je juist weer een belangrijke kwaliteit die je als ondernemer keihard nodig hebt.
Kan iedereen dan ondernemer worden? Nou, dat nu ook weer niet, laten we niet overdrijven! Wij zien dat veel mensen het gewoonweg écht niet in zich hebben, die niet beschikken over de kracht, het lef en de eigenwijsheid om hun eigen koers te bepalen en hun eigen toekomst te creëren. En dat is maar goed ook, want we hebben ook mensen nodig die gewoon in loondienst willen werken en doen wat van ze wordt gevraagd, al was het alleen al in jouw eigen onderneming! Bij I AM College moet daarom iedereen slagen voor een selectieprocedure, waarin we nagaan of je wel uit het goede hout bent gesneden.
En juist dat maakt ondernemen zo allemachtig prachtig: jij bepaalt het helemaal zelf en je dóet het allemaal zelf, jij staat aan het roer van je eigen leven, en jij bepaalt wat succes is voor jou.
Weer een andere vraag is of de mensen die het ‘in zich hebben’ altijd een succesvolle ondernemer zullen worden? Ik denk van wel. Het leuke is namelijk dat je als eigenwijze ondernemer zélf kunt definiëren hoe succes voor jou er uitziet. Voor de één betekent succes dat hij of zij precies doet wat ie wil en daar genoeg mee verdient om zichzelf en het gezin te onderhouden. Voor een ander betekent succes een bedrijf met 500 man personeel, een miljoenenomzet en een knappe sportwagen voor de deur van de villa. En juist dat maakt ondernemen zo allemachtig prachtig: jij bepaalt het helemaal zelf en je dóet het allemaal zelf, jij staat aan het roer van je eigen leven, en jij bepaalt wat succes is voor jou. Mooier kan bijna niet.

Dus ja, ondernemen kun je leren. En nee, niet iedereen is er voor in de wieg gelegd. Maar wij kunnen je één ding garanderen: als je bij ons door de selectie komt, gaan wij er samen met jou voor zorgen dat jij je talenten gaat ontwikkelen om een succesvolle ondernemer te worden, waarbij jij zelf bepaalt wat succes betekent voor jou en waar je leert om dat succes ook te realiseren.
Continue Reading
Posted by Robert | 28 04 2017
I AM College is lid van de NRTO

Op 13 april hebben wij het bericht ontvangen dat I AM College officieel is toegelaten als lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Lidmaatschap van de NRTO is in de onderwijswereld een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft studenten, ouders en voorbereidende opleidingen zekerheid bij de keuze voor een onderwijsinstelling. Ook geeft het aan dat I AM College transparant is over producten en diensten, adequate dienstverlening biedt, een professionele omgang met klanten kent, deskundig personeel heeft en een effectief kwaliteitszorgsysteem hanteert. Hiernaast hanteren wij als lid van de NRTO een gedegen gedragscode. Deze kunt u inzien via deze link naar de website van de NRTO.

Continue Reading
Posted by Robert | 08 04 2017
Vrijheid én structuur om te leren ondernemen

Het klinkt misschien een beetje gek, maar je kunt geen wedstrijdje voetbal spelen zonder vrijheid én structuur. De structuur zit ‘m in de lijnen van het veld en regels over bijvoorbeeld buitenspel & vals spel, en dat er 11 spelers per team zijn met 2 goals en één bal. Zonder die structuur wordt het erg ingewikkeld om een serieuze partij te spelen. Maar met alleen structuur kom je er natuurlijk ook niet.

Stel je maar eens voor hoe het zou gaan als iedere speler naast zich een ‘manager’ heeft meelopen die constant bepaalt welke beweging, welke stap of welke actie je moet doen. Dat werkt natuurlijk helemaal niet. De kunst is namelijk dat je ‘binnen de lijnen’ en met respect voor de regels met al je talent (en met elkaar) zélf een geweldige prestatie neer zet. Hoe goed je ook bent getraind en voorbereid, het spel spelen moet je tijdens de wedstrijd echt zélf doen: jij bepaalt wat je doet, hoe je het doet en wanneer je het doet. En daarvoor heb je juist vrijheid nodig.

Binnen – of juist dóór de stevige structuur – heb je alle vrijheid om te zoeken naar je eigen talent en dat maximaal te ontwikkelen

Als je leert ondernemen bij I AM College, werkt het precies zo. Je hebt structuur én vrijheid nodig om jezelf te ontplooien en succesvol te zijn als ondernemer. Een van de belangrijkste regels bij ons is bijvoorbeeld dat je er bént en meedoet met de opdrachten en activiteiten. Dit is belangrijk omdat je daardoor discipline en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelt, en tegelijk ook bijdraagt aan het leerproces van je collega’s. Stel je maar eens voor wat jij ervan zou vinden als degene met wie je een opdracht voor een bedrijf uitvoert er niet is of er met de pet naar gooit. Net als bij voetbal of hockey gaan we nooit met je onderhandelen over de regels: je staat buitenspel of je staat niet buitenspel, punt. En ook net als bij deze sporten kun je een gele of zelfs rode kaart krijgen als je niet volgens de regels het spel speelt.

Binnen die structuur heb je echter alle vrijheid om zélf invulling te geven aan hoe je jouw (leer)doelen wilt bereiken, hoe je de praktijkopdrachten gaat invullen of wat voor bedrijf en welk product jij wilt opstarten. Binnen - of juist dóór de stevige structuur - heb je alle vrijheid om te zoeken naar je eigen talent en dat maximaal te ontwikkelen, zodat je echt onderscheidend en bijzonder wordt, precies dat wat een goede ondernemer kenmerkt. Een goede ondernemer komt namelijk z’n afspraken altijd na, werkt hard en gedisciplineerd omdat ie dat zélf wil en nodig vindt, en heeft daarnaast een creatieve persoonlijkheid die altijd kansen ziet waar anderen alleen maar problemen zien.

De coaches helpen jou te leren ondernemen binnen de regels en mogelijkheden die er zijn, en helpen jou steeds te leren van wat je doet.

En ook net als bij voetbal, biedt I AM College jou trainers en coaches om je talent te ontwikkelen. De trainers - vakdocenten - trainen jou in de vaardigheden die je keihard nodigt hebt als ondernemer. De coaches helpen jou te leren ondernemen binnen de regels en mogelijkheden die er zijn, en helpen jou steeds te leren van wat je doet. Zodat je uiteindelijk zelf over zowel de vaardigheden als persoonlijkheid beschikt om succesvol te zijn met jouw eigen talenten. Want dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.


Wil jij meer weten over hoe wij ondernemend talent ontwikkelen? Bekijk ons onderwijsprogramma of kom langs op een van de open avonden van I AM College.

Continue Reading
Posted by Robert | 10 03 2017
Onderwijs dat helemaal op jou is afgestemd
"Als je jonge mensen gelijke kansen wilt bieden, moet je ze ongelijk onderwijs bieden". Want ieder mens is verschillend, dus ook de manier waarop iemand leert verschilt altijd van de manier van leren van een ander. I AM College stemt het onderwijs daarom volledig af op iedere individuele student. Ons doel is het ontwikkelen van jouw talent.
"Jouw doelen en jouw kwaliteiten bepalen hoe snel je gaat, hoeveel tijd je erin steekt en wat je nodig hebt."
We noemen dit gepersonaliseerd onderwijs. De kern daarvan is dat we geen taakgericht maar doelgericht onderwijs aanbieden. Dat betekent in principe dat jijzelf dagelijks, wekelijks en halfjaarlijks bepaalt welke leerdoelen jij kiest om aan te werken en hoe je die doelen gaat bereiken. Wij helpen je daarbij met verschillende leeractiviteiten en intensieve coaching. Jouw doelen en jouw kwaliteiten bepalen hoe snel je gaat, hoeveel tijd je erin steekt en wat je nodig hebt. Dus als je al ergens goed genoeg in bent, kun je er zelf voor kiezen daar minder tijd aan te besteden en je vooral te richten op een vak waar je talent voor hebt en waarin je wilt uitblinken. Voor alle vakken die je leert hebben we masterrubrics opgesteld. Dat zijn schema’s waarin precies staat aangegeven welke einddoelen jij moet bereiken om je diploma te halen en wat de normen zijn. Je weet dus zelf precies wat er van je wordt verwacht, zodat je ook kunt leren de baas te zijn over je eigen leerweg.

"Dus in plaats van een ‘9 voor marketing op mbo4-niveau’, kun je bij ons een deeldiploma halen marketing op hbo-niveau’"

Wij werken met beheersingsniveaus & evaluatie en niet met cijfers & examens. Als jij heel goed bent in marketing, geven wij je niet domweg een hoog cijfer, maar kun je er zelf voor kiezen om je beheersingsniveau te verhogen naar bijvoorbeeld hbo-niveau! Dus in plaats van een ‘9+ voor marketing op mbo4-niveau’, kun je bij ons een deeldiploma halen ‘marketing op hbo-niveau’. En daarvoor heb je de volle vier jaar de tijd. Wij examineren niet terwijl je bezig bent, maar evalueren steeds je prestaties met je om jou steeds beter te laten worden. Pas als jij zelf vindt (samen met je vakdocent-coach) dat je over het beheersingsniveaus beschikt waarover jij wilt beschikken voor een bepaald vak, bewijs je dat middels een aantal opdrachten die je hebt gedaan en sluit je dat vak af.

Gepersonaliseerd leren is gericht op het ontwikkelen van jouw talenten en leert jou verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Voor een ondernemer is dat belangrijk. Het is ook een manier van leren die jou vrijheid biedt en je keuzes laat maken. Dat vraagt van jou tegelijk ook keiharde discipline, structuur en motivatie. Dus ook daarmee gaan we hard aan de slag. Zodat je als je klaar bent met je opleiding, je niet alleen over de ondernemersvaardigheden beschikt, maar ook over een krachtige persoonlijkheid die ondernemend is.


Wil jij meer weten over hoe wij ondernemend talent ontwikkelen? Bekijk ons onderwijsprogramma of kom langs op een van de open dagen van I AM College.

Continue Reading
Posted by Robert | 19 12 2016
Trots op onze nieuwe vakschool!

Ik ben inmiddels al zo’n 25 jaar ondernemer. En ik heb genoten van elke dag, ook al was het af en toe best pittig. Vorm kunnen geven aan je eigen leven, doen waar je hart naar uitgaat, de volle verantwoordelijkheid hebben én ervaren voor elke keuze en elke actie, en steeds het uiterste van jezelf vragen en je grenzen verleggen: de vrijheid die me dat heeft gebracht en het gevoel écht onafhankelijk te zijn, zijn onbetaalbaar. Ik gun iedereen de ervaring om als ondernemer het leven zelf bij de kladden te pakken.

Met genoegen zie ik dan ook steeds meer jongeren een keuze maken voor het ondernemerschap. Blijkbaar spreken de vrijheid en ontplooiingsmogelijkheden tot de verbeelding, en wordt een leven lang werken voor een baas steeds minder gezien als de weg naar voorspoed en geluk.

Als ervaren ondernemer weet ik echter ook dat succesvol ondernemen (veel en veel) méér vraagt dan het hebben van een ‘leuk’ idee, de juiste sneakers en een vlotte babbel. Succesvol ondernemen vraagt expertise in alle vakmatige aspecten die ermee verbonden zijn, zoals marketing, communicatie, bedrijfsbeheer, innovatie en verkoop. Net zo belangrijk is dat je over een ondernemende persoonlijkheid beschikt die in staat is een andere weg te bewandelen dan de meeste mensen. Dat vraagt ondermeer lef, motivatie, discipline en creativiteit, of om het maar eens plat te zeggen ‘big balls’.

Het goede nieuws is dat je dat allemaal kunt leren. En nóg beter nieuws is dat er nu ook eindelijk een school is die volledig gericht is op jonge mensen leren ondernemen. Rutger, de jonge en ondernemende initiatiefnemer van iAM College, onderkende het potentieel aan ondernemerskracht dat verscholen is in de grote groep praktijkgerichte jongeren van het vmbo en dat we tot dusver verregaand onbenut hebben gelaten. Hoezo opleiden tot ‘assistent marketing’, hoezo ‘klaarstomen voor het hbo’, vroeg hij zich af. Jongeren op het vmbo zijn doeners die er niet van houden om in de schoolbanken te leren maar die vaak juist over onvermoede talenten beschikken waarmee ze als geen ander in staat zijn om invulling te geven aan wat een ondernemer kenmerkt: dóen! Toen Rutger mij een jaar geleden benaderde om juist voor deze groep jongeren de best denkbare opleiding te ontwikkelen om ze te leren ondernemen, heb ik dan ook geen seconde geaarzeld.

Augustus 2017 gaan we met een splinternieuwe vakschool, een super-ondernemend programma en een bevlogen team van docenten, coaches en ondernemers knállen om het potentieel van de ondernemende doeners van deze generatie tot grote hoogten te stuwen. Opdat zij net als wij elke dag kunnen genieten van het mooiste leven dat er bestaat, dat van een ondernemer die op de top van z’n kunnen de mooiste dingen doet.

En daar ben ik vreselijk trots op. Ik vermoed dat ik nog wel een jaartje of 25 doorga met ondernemen…

I AM Robert Stompff

Continue Reading