I AM College - sociaal ondernemerschap ondernemers 1
Posted by Robert | 20 06 2018
Ondernemers van de toekomst

Onze studenten zijn inmiddels al weer twee weekjes bezig met het laatste project van dit eerste studiejaar: de Social Challenge. Dit project staat volledig in het teken van Iets Goeds Doen Voor Een Ander. Even schrikken voor sommigen, wat heeft dit te maken met ondernemen?!

Het zijn ook relevante vragen, die te maken hebben met hoe je in de wereld wilt staan en vanuit welke drijfveren je jouw onderneming wilt opbouwen.

De Social Challenge omvat drie opdrachten. Met de hele groep geld inzamelen voor Stichting Japthi in India, een tehuis voor kinderen met een beperking. Eigen doel: met z’n negentienen zo’n €7000 (!) inzamelen. Hoe: trainen voor en deelnemen aan een sponsorloop en organiseren van allerlei andere activiteiten. De tweede opdracht is dat ze in kleine teams twee acties bedenken en organiseren voor mensen voor wie ze zelf iets goeds & leuks willen doen. En dan knallen de initiatieven je rond de oren. Karten met gehandicapte jongeren, zeilen met vluchtelingen, Lil’ Kleine betrekken bij een last wish, bedenk het maar. En de laatste opdracht is dat ze drie dagen meewerken bij de Voedselbank, een uurtje gaan praten met een jonge statushouder over Nederland, en sportief aan de slag gaan met ouderen en gehandicapten. Het grappige is, is dat de studenten nauwelijks meer doorhebben dat ze zeer ondernemend bezig zijn door ‘even’ €7k in te zamelen en vele acties in korte tijd te realiseren, het lijkt bijna vanzelf te gaan. En van de vrijwilligersprojecten krijgen we terug dat onze studenten ‘zo goed meewerken’ en ‘het leuk doen met de groep’.
Tegelijk is het ook even schrikken voor sommigen. Wat heeft dit met ondernemen te maken!? Hoezo moet ik vrijwilligerswerk doen!? Waarom moet ik werken voor mensen die zelf niets doen?!? Deze - en stevigere - vragen zijn aan de orde van de dag en bieden stof genoeg om met elkaar over te praten, waarbij de emoties soms flink oplopen, ook bij de coaches. Het zijn ook relevante vragen, die te maken hebben met hoe je in de wereld wilt staan en vanuit welke drijfveren je jouw onderneming wilt opbouwen. Waar doe je het voor? Ga je voor winstmaximalisatie of zijn er ook andere doelen belangrijk in je leven? Wat betekent zo’n achteloos krantenbericht waarin staat dat een bedrijf 5400 mensen ontslaat en hoe hangt zoiets samen met lastige en boze mensen bij de Voedselbank? Hoe komt het eigenlijk dat sommige mensen dakloos worden en wat zijn de risico’s en vangnetten voor mij als ondernemer?

Die commercieel succes weten te verbinden aan zinvolheid en betekenisgeving, en die waardecreatie mede zullen definiëren als het hebben van positieve impact op de samenleving en het milieu.

Wezenlijke vragen die ook bij de initiatiefnemers van I AM College tot goede gesprekken hebben geleid. En die ons nogmaals hebben doen beseffen dat ons DNA doordrenkt is van dat sociale en duurzame ondernemerschap. Wij geloven oprecht dat de ondernemers van de toekomst - de studenten die we aan het opleiden zijn - sociale ondernemers zijn die verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor hun leefomgeving. Die commercieel succes weten te verbinden aan zinvolheid en betekenisgeving, en die waardecreatie mede zullen definiëren als het hebben van positieve impact op de samenleving en het milieu.
I AM College verankert deze visie in de opzet van de projecten en in de experts die we betrekken. We willen echter waken voor het hooggeheven morele vingertje: wat de studenten er uiteindelijk mee doen in hun ondernemingen is aan hun, daar gaan wij niet over. Tegelijk zie en hoor ik wat er nu al gebeurt na twee weken ‘social challenge’. En heb ik er stiekem alle vertrouwen in dat deze generatie jongeren op een ondernemende en creatieve manier een betekenis en impact gaat hebben die ons voorstellingsvermogen te boven gaat.
Ik vind het oprecht prachtig om jonge mensen op te mogen leiden tot ondernemer. Het idee echter dat deze ondernemers van de toekomst iets gaan doen en betekenen waar mijn generatie dat toch vooral heeft nagelaten, vormt een drijfveer op een veel dieper en wezenlijker niveau en geeft ook mij het gevoel werkelijk zinvol bezig te zijn. En keer op keer verbaast het me weer hoeveel sterker en meer vervullend dat gevoel is dan het nastreven van een goed gevulde portemonnee alleen…
I AM College is meer dan een opleidingsinstituut alleen, het is een leeromgeving die social impact wil hebben. In het nu en voor de toekomst!

Continue Reading
Posted by Rutger | 08 06 2018
Jong Ondernemen – Blake Mycoskie – TOMS

Tomorrow's Shoes: One for one

Voordat ondernemer Blake Mycoskie op het idee voor TOMS kwam was hij nog geen 30 en had hij al vier bedrijven verkocht. In de onderstaande podcast neemt Blake je mee in zijn ondernemers carrière en het startpunt van zijn sociale onderneming TOMS. Op reis in Argentinië zag hij dat de kinderen geen schoenen aan hun voeten hadden en bedacht hij een nieuw bedrijfsmodel: voor elk paar schoenen dat wordt verkocht, wordt een paar nieuwe schoenen geschonken aan een kind in nood. Dit idee groeide uit naar een filosofie die hij 'One for One' noemde, sinds 2006 heeft TOMS meer dan 60 miljoen paar schoenen weggegeven en worden mensen in nood nu ook geholpen met beter gezichtsvermogen, schoon water en veilige geboortes. Daarnaast investeren ze in nieuwe sociale bedrijven met het Social Entrepreneurship Fund.

Start Something That Matters

In de herfst van 2011 bracht Blake zijn eerste boek uit: Start Something That Matters. Hierin vertelt hij over zijn eigen fantastische verhaal over inspiratie en de kracht van een bedrijfsmodel waarin geven is geïntegreerd. Hij verwijst naar andere bedrijven en personen die gemotiveerd en geïnspireerd zijn geraakt om filantropie te integreren in zowel hun werk als hun privéleven. Nog belangrijker is dat Blake hoopt hiermee anderen te inspireren om hun passie en dromen te verwezenlijken.

Podcast: How I Built This

Luister naar Blake zijn inspirerende verhaal in de podcast van de NPR: How I Build This.


Hoe begin je met ondernemen? Gewoon, door te beginnen. Starten, doen, in actie komen en niet meer stoppen. In 'Jong Ondernemen' vertellen we de inspirerende verhalen van ondernemers die het goede voorbeeld geven: hoe zijn ze begonnen en waarom? Wat waren de uitdagingen? Hoe hebben ze hun droom weten te realiseren?

Continue Reading
Posted by Rutger | 10 05 2018
Startup vs. Familiebedrijf

Of het goed gaat met het familiebedrijf van Bommel? Zeker; antwoord CEO Reynier van Bommel, al ruim 280 jaar. Het geheim daarvan is misschien wel dat ze geen haast hebben, het hoeft niet perse deze generatie te gebeuren. Aan de andere kant van de tafel zit Michiel Muller, die inmiddels bezig is met zijn 3e startup: Picnic. Waarbij ze met een innovatief product inspelen op een kans in de markt en snel moeten bewegen en doorgroeien om voet aan de grond te krijgen als online supermarkt. De twee ondernemers gaan met elkaar in gesprek over het DNA van hun bedrijf en de ambities voor de toekomst. Oftewel: wat kunnen een CEO van een familiebedrijf en een serieondernemer van elkaar leren?

Continue Reading
Posted by Robert | 17 03 2018
De markt als toetssteen van competentie

Beroepsgericht onderwijs zou in een ideale wereld eenvoudig zijn ingericht. In die wereld leer je op een school de competenties die je nodig hebt om in de echte beroepspraktijk direct aan de slag te kunnen. En je toont aan dat je over die benodigde competenties beschikt door die beroepspraktijk dat te laten bevestigen. Of anders gezegd: als de markt vindt dat je competent bent, dan is je opleiding geslaagd. Makkelijker kunnen we het niet maken, zou je zeggen.

Bij I AM College streven we er naar om onze opleiding naadloos aan te laten sluiten bij het doel ervan: de competentie ontwikkelen waarmee je direct ‘in het echt’ kunt ondernemen.

Op dit moment is het echter (veel) te vaak zo dat een opleiding geslaagd is als je bent geslaagd voor die opleiding, en dat, mede als gevolg daarvan, echte actuele beroepsgerichte competentie vaak ontbreekt. Waardoor een bedrijf een pas afgestudeerde student eerst zélf moet opleiden voordat die aan de slag kan. Als je daar over nadenkt, is dat een merkwaardige en zelfs onwenselijke situatie.
Bij I AM College streven we er naar om onze opleiding naadloos aan te laten sluiten bij het doel ervan: de competentie ontwikkelen waarmee je direct ‘in het echt’ kunt ondernemen. We doen dat door de praktijk constant centraal te stellen in ons opleidingsprogramma en door een sterk accent te leggen op persoonlijk leiderschap en het vermogen eigenaarschap te nemen voor het eigen leerproces, zoals ik in eerdere blogposts al heb toegelicht (zie onderaan de pagina). Een punt waarover ik u in deze blog wil informeren, is een ander belangrijk element in onze opleiding: de wijze waarop wij competentie toetsen.
Fase 1, de twee eerste jaren van de opleiding, is volledig gericht op voorbereiding met de praktijk als uitgangssituatie: het ontwikkelen van basisvaardigheden en een ondernemende houding. In deze fase toetsen we niet, maar evalueren we en geven we feedback. Geen examens dus en geen cijfers, maar feedback waar een student mee vooruit kan. Het doel is niet beoordelen maar helpen leren competentie te ontwikkelen.
In fase 2, de twee laatste jaren van de opleiding, is dat doel in de basis hetzelfde. Maar nu willen we dat die competentie ook echt bruikbaar is in de beroepspraktijk (van een ondernemer) én we willen voldoen aan kwalificatie-eisen ten aanzien van het diploma. Dat eerste punt geven we invulling door onze studenten in fase 2 een echte onderneming op te laten zetten, met echte klanten, serieuze geldstromen en reële risico's. In het streven naar het succesvol opzetten van een kleine onderneming hebben de studenten alle vaardigheden waarover een ondernemer dient te beschikken keihard nodig, en ontwikkelen ze die tegelijkertijd.
Wij redeneren vervolgens als volgt: als je in die echte beroepspraktijk van een ondernemer erin slaagt iets voor elkaar te krijgen, dan kún je het ook echt. En dat is precies wat we willen zien: niet de school, maar de markt is de toetssteen voor het vaststellen van competentie. Om een voorbeeld te geven: de competentie ‘kunnen verkopen’ kun je alleen maar toetsen door het feitelijke resultaat in de praktijk - gerealiseerde verkoopresultaten - mee te nemen in een beoordeling. Een examen afnemen over ‘verkopen’ is zinloos, geredeneerd vanuit ons doel leren ondernemen.

Onze visie is dat het voor veel competenties niet uitmaakt: het proberen een succesvolle onderneming op te zetten is lerend, ongeacht succes of mislukken.

Onze examinering bestaat er om deze reden dan ook vooral uit dat een student gedefinieerde en genormeerde beroepsproducten oplevert die voortkomen uit het ondernemen zelf, en die ons toont op een zelfgekozen en logisch moment, passend bij de natuurlijke ontwikkeling van de onderneming van die student. De ontwikkelde competentie is daardoor niet alleen relevant en actueel, ook het verkrijgen ervan is vele malen leuker dan het doen van een examen (en dat stimuleert weer de motivatie, de essentiële drijvende kracht).
Wij krijgen regelmatig de vraag of je de gevraagde competentie alleen ontwikkelt door succesvol te zijn met je onderneming, iets dat wij natuurlijk niet kunnen garanderen. Onze visie is dat het voor veel competenties niet uitmaakt: het proberen een succesvolle onderneming op te zetten is lerend, ongeacht succes of mislukken. Van beide leer je evenveel omdat het de markt is die het je leert. En voor andere competities is het nog veel eenvoudiger: als je bijvoorbeeld geen verkoopresultaten realiseert, kun je blijkbaar (nog) niet verkopen, en kwalificeer je jezelf dus ook niet voor die competentie. Wij vinden dat niet erg, omdat we focussen op waar een student goed in is, op wat het talent is. Daar gaan wij voor en ook dat ‘staat op het diploma’, niet dat waar je niet goed in bent.
In een ideale wereld zou iedere student een succesvolle onderneming opbouwen tijdens de studie. Wij beperken ons tot het streven een ideale leeromgeving te creëren, waarin echte beroepsgerichte competentie wordt ontwikkeld en vastgesteld voor en door de markt. Idealer kunnen we het niet maken…

Continue Reading
Posted by Rutger | 12 03 2018
5 inspirerende Netflix series voor ondernemers

Hoe chill is dat: een serie kijken en tegelijkertijd een betere ondernemer worden. Met deze insteek verzamelden wij 5 vette Netflix series die je de inspiratie, energie en wijsheid opleveren om de volgende dag zelf mee aan de slag te gaan. Van Michelin chef's tot sneaker designers en Freddy Heineken tot een succesvolle internet onderneemster in Girlboss. Stuk voor stuk mensen met een bak ervaring en inspirerend verhaal die je vrije avond op de bank net dat beetje waardevoller maken.


Girlboss

Jong, ambitieus en een tikkel eigenwijs. Met dat profiel is Sophia Marlowe het prototype van een start-upper. In de dertiendelige serie Girlboss start ze van de ene op de andere dag een webshop met vintagekledij op Ebay. In het competitieve kluwen van het internet bijt ze van zich af en met veel vallen en opstaan werkt ze toe naar een succesvolle onderneming. Deze comedyserie is geïnspireerd op de succesvolle autobiografie van Sophia Amoruso, de oprichtster van onlineboetiek Nasty Gal.
Kijken op Netflix

Chef's table

Je bezit als chef kok niet zomaar de wetenschap, vaardigheid en kunst om in een Michelin restaurant te mogen koken. Net zoals bij elke topfunctie, gaan hier gaan jaren aan voorbereiding, ervaring en investeren aan vooraf. Chef’s Table neemt je drie seizoenen lang mee in de culinaire werelden van ’s werelds meest creatieve en gedreven chefs. Magnus Nilsson kreeg het voor elkaar om culinaire kenners uit alle hoeken van de wereld naar zijn restaurant in het afgelegen Zweedse Järpen toe te trekken. Hoe? Met constante vernieuwing van technieken, unieke producten en een ijzersterk doorzettingsvermogen. Kwaliteiten die elke innovatieve ondernemer moet bezitten.
Kijken op Netflix

Mad Men

Een classic, deze bekroonde serie die zich afspeelt in het New York van de jaren 60 neemt je mee naar een reclamebureau ten tijde van moordende concurrentie en glamoureuze verleiding. Adverteren gaat om één ding, het overbrengen van een geluksgevoel. Het is aan Don Draper en de mannen van zijn reclamebureau om mensen te overtuigen de producten van zijn klanten te kopen, zelfs als het product in eerste instantie onverkoopbaar lijkt. Draper denkt altijd buiten de lijntjes en weet zijn klanten te verbazen met vernieuwende invalshoeken. Met dit creatieve denkvermogen en het nemen van van de nodige risico's weten ze zich te onderscheiden van de massa.
Kijken op Netflix

Freddy

Benieuwd hoe Heineken een wereldmerk is geworden? Dankzij de biografische mini-serie Freddy kan je vanuit je luie stoel de iconische brouwer Freddy Heineken volgen. De rasondernemer bezorgde het noodlijdende familiebedrijf in zijn eentje de sterrenstatus die het vandaag heeft, en leert je een waardevolle les over geloven in en vechten voor je merk.
Kijken op Netflix

Abstract

Design gaat niet over hoe het eruit ziet, maar vooral over hoe het werkt zei Steve Jobs eens. In de documentaire serie Abstract word je meegenomen in de verhalen van acht verschillende creatieve ondernemers. Ontdek hoe 's werelds meest vernieuwende designers op allerlei vakgebieden denken en hoe design elk aspect van ons leven beïnvloedt.
Kijken op Netflix

Continue Reading
Posted by Robert | 06 12 2017
Over het aansteken van de lont

Bij I AM College zijn we aardig op stoom gekomen. Onze studenten zijn inmiddels al weer een kleine 3 maanden bezig, hebben het eerste project ‘Het Merk IK’ achter de rug en zijn nu volop aan het battelen voor welk team in 6 weken tijd het beste idee kan bedenken en - vooral - dat het beste kan verkopen. Het team met het hoogste resultaat - echte en harde knaken! - wint de battle en verdient eeuwige roem. En dat motiveert blijkbaar: de 4 teams hebben na één week allemaal al een dienst en merk bedacht, én daarvoor een logo gemaakt en een website ontwikkeld en online gezet. Prijzen zijn berekend, investeringen zijn gedaan en de verkoop kan beginnen. In éen week…

De ideeën variëren van het full service leveren en optuigen van kerstbomen aan bedrijven en particulieren in de omgeving (EasyTree & Kerstbomenthuisbezorgd.com), het aanbieden van goededoelenkerstpakketten als give-away cadeau (Jingle Box) tot aan het leveren aan bedrijven van in samenwerking met Hotel de Goudfazant zelfgemaakte kerst-oliebollen (Olli’s Bollen). 

Wat wij zien, is dat onze studenten nu al vér boven het niveau uitkomen waarop ze door vrijwel iedereen zijn ingeschat

Wat we op dit moment zien gebeuren, overtreft onze hoogste verwachtingen: onze studenten doen alles beter, sneller en beslister dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Hun leercurve is steiler dan ik ooit heb gezien in mijn vele jaren in het onderwijs. De studenten zelf geven aan nooit eerder met zoveel plezier aan de slag te zijn geweest. De sfeer is zo goed dat iedereen met plezier en enthousiasme naar ‘school’ komt, zonder dat wij daar veel voor hoeven doen. Oók de studenten die een geschiedenis hebben van chronisch te laat komen, ongemotiveerd zijn, zitten blijven, downgrading, gedoe met leerplichtambtenaren en meer van zulke ellende. Wat wij zien, is dat onze studenten nu al vér boven het niveau uitkomen waarop ze door vrijwel iedereen zijn ingeschat. En dan hebben ze nog een kleine vier jaar begeleiding en opleiding voor de boeg… 

Dit effect is het gevolg van een zorgvuldig doordachte en uitgevoerde visie. Wij zijn er van overtuigd dat er geen jongere is die van nature niet wil leren, die zich niet wil ontwikkelen, die niet alles uit zichzelf wil halen. En toch hebben wij in Nederland - vooral op mbo-niveau - te maken met een fors aantal leerlingen waarvan de zin in leren grondig de kop is ingedrukt. Die hooguit en met grote tegenzin doen wat er van ze wordt geeist en dan nog met minimale inspanning en resultaat, en die als het even kan wegblijven of in hun hoodie en smartphone wegduiken. Wij vinden dat het omkeren hiervan de hoogste prioriteit heeft.

Als het vuurtje namelijk eenmaal brandt, dan gaat het leren - tijdens de twee volgende studiejaren en de rest van je leven - vrijwel vanzelf

Bij I AM College werken we vanuit de visie dat éérst de lont moet worden aangestoken voordat het vat wordt gevuld. Anders gezegd: het motiveren van iedere individuele student om te willen leren is de sleutel tot het ontwikkelen van persoonlijkheid en kunde. Wij zijn in de eerste fase van de opleiding dan ook vooral gericht op het ontsteken van die lont, daar doen we alles aan. En let wel, die eerste fase duurt bij ons twee jaar. Als het vuurtje namelijk eenmaal brandt, dan gaat het leren - tijdens de twee volgende studiejaren en de rest van je leven - vrijwel vanzelf. 

Deze manier van werken vraagt veel van onze expert-coaches en is ook kostbaar om uit te voeren. Het resultaat na een kleine drie maanden is echter zo goed, dat het dat meer dan waard is. Al onze studenten - zonder uitzondering, dus ook de zogenaamde ‘probleemleerlingen’ -  zijn gemotiveerd en geactiveerd, en werken hard aan het realiseren van doelen die ze zelf hebben gesteld. Ze hebben er na korte tijd al weer lol in om te leren, nemen daar nu al verantwoordelijkheid voor en ik twijfel er dan ook niet aan dat ze vér boven het normniveau zullen uitkomen. 

De lont is aangestoken, we zijn al aan het knallen…

Continue Reading
Posted by Robert | 03 07 2017
Kan iedereen leren ondernemen?
I AM College is een vakschool waar we jonge mensen leren ondernemen. Met een eigen bedrijf of als ondernemer in het familiebedrijf. Wij geloven en wéten dat ondernemen een vak is dat je kunt leren, maar we krijgen als ondernemersopleiding regelmatig de vraag of je ondernemen wel kunt léren. Is ondernemen niet iets dat in je bloed of DNA moet zitten? Een hele interessante vraag waarvan wij ons goed kunnen voorstellen dat die wordt gesteld en waar ik hier graag nader op in ga.

En dan gewoon dóórgaan

Deze vraag wordt zelden gesteld als je wordt opgeleid tot bijvoorbeeld tandarts, manager of jurist. En dat is logisch als je er over nadenkt. Ondernemen vraagt namelijk veel méér dan ‘alleen’ het beheersen van een aantal vaardigheden, ondernemen vraagt een ondernemende persoonlijkheid. Zo kun je bijvoorbeeld worden opgeleid tot ‘verkoper’ zodat je beschikt over die vaardigheid, maar als ondernemer heb je daar pas wat aan als je ook echt gáát verkopen. Als je het gaat dóen, als je over het lef, het doorzettingsvermogen en de sociale vaardigheden beschikt om het 100 of 1000 keer te proberen, net zolang tot je succes hebt. En dan gewoon dóórgaan. Dát kenmerkt een ondernemer. Bij I AM College bestaat de opleiding daarom voor de helft uit het leren van de nodige vaardigheden en voor de andere helft uit het hard werken aan die ondernemende persoonlijkheid. Waardoor je leert hard en gedisciplineerd te werken, verantwoordelijkheid te nemen, goed om te gaan met andere mensen en léiding te geven, om te gaan met risico’s en onzekerheid, dóór te gaan als anderen al lang zijn gestopt, en al die andere kwaliteiten die een goede ondernemer kenmerken.
Het verschil tussen de ondernemers die het zichzelf the hard way hebben geleerd en onze studenten, is dat wij onze studenten helpen snéller en effectiever te leren zonder dat je gelijk echt helemaal onderuit gaat.
Het leuke is dat succesvolle ondernemers die deze vraag stellen, lijken te zijn vergeten dat ook zij het hebben moeten leren. Als je even doorvraagt, blijkt dat zij het the hard way hebben geleerd door steeds maar vallen en opstaan, telkens daarvan leren en béter worden, volhouden, dóórzetten, met grote bakken lef en eigenwijsheid. En dat is precies wat onze studenten ook gaan doen: vallen, opstaan, leren, beter worden, zichzelf ontwikkelen, en dat alles door het ook echt te dóen. Want alleen door het te doen ga je het leren. Net als die succesvolle ondernemers. Die ook allemaal weten dat wat een topondernemer kenmerkt niet het vallen is, maar het vermogen om steeds weer op te staan en te leren. Het verschil tussen de ondernemers die het zichzelf the hard way hebben geleerd en onze studenten, is dat wij onze studenten helpen snéller en effectiever te leren zonder dat je gelijk echt helemaal onderuit gaat. En tegelijk leren we ze ook al die talloze vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die je nodig hebt als ondernemer.
Bij I AM College moet daarom iedereen slagen voor een selectieprocedure, waarin we nagaan of je wel uit het goede hout bent gesneden.
Maar scheelt het dan niet als je ondernemen al ‘in je bloed’ hebt zitten van huis uit? Ja, natuurlijk scheelt dat! Als je ouders hebt die zelf ondernemer zijn, weet je van huis uit waarmee je te maken gaat krijgen en heb je al gezien en ervaren hoe een ondernemer denkt en handelt. Je hebt dus zeker een voordeel als je ouders zelf ondernemer zijn. Maar als dat niet het geval is, moet je gewoon harder je best doen, en daarmee ontwikkel je juist weer een belangrijke kwaliteit die je als ondernemer keihard nodig hebt.
Kan iedereen dan ondernemer worden? Nou, dat nu ook weer niet, laten we niet overdrijven! Wij zien dat veel mensen het gewoonweg écht niet in zich hebben, die niet beschikken over de kracht, het lef en de eigenwijsheid om hun eigen koers te bepalen en hun eigen toekomst te creëren. En dat is maar goed ook, want we hebben ook mensen nodig die gewoon in loondienst willen werken en doen wat van ze wordt gevraagd, al was het alleen al in jouw eigen onderneming! Bij I AM College moet daarom iedereen slagen voor een selectieprocedure, waarin we nagaan of je wel uit het goede hout bent gesneden.
En juist dat maakt ondernemen zo allemachtig prachtig: jij bepaalt het helemaal zelf en je dóet het allemaal zelf, jij staat aan het roer van je eigen leven, en jij bepaalt wat succes is voor jou.
Weer een andere vraag is of de mensen die het ‘in zich hebben’ altijd een succesvolle ondernemer zullen worden? Ik denk van wel. Het leuke is namelijk dat je als eigenwijze ondernemer zélf kunt definiëren hoe succes voor jou er uitziet. Voor de één betekent succes dat hij of zij precies doet wat ie wil en daar genoeg mee verdient om zichzelf en het gezin te onderhouden. Voor een ander betekent succes een bedrijf met 500 man personeel, een miljoenenomzet en een knappe sportwagen voor de deur van de villa. En juist dat maakt ondernemen zo allemachtig prachtig: jij bepaalt het helemaal zelf en je dóet het allemaal zelf, jij staat aan het roer van je eigen leven, en jij bepaalt wat succes is voor jou. Mooier kan bijna niet.

Dus ja, ondernemen kun je leren. En nee, niet iedereen is er voor in de wieg gelegd. Maar wij kunnen je één ding garanderen: als je bij ons door de selectie komt, gaan wij er samen met jou voor zorgen dat jij je talenten gaat ontwikkelen om een succesvolle ondernemer te worden, waarbij jij zelf bepaalt wat succes betekent voor jou en waar je leert om dat succes ook te realiseren.
Continue Reading
Posted by Robert | 08 04 2017
Vrijheid én structuur om te leren ondernemen

Het klinkt misschien een beetje gek, maar je kunt geen wedstrijdje voetbal spelen zonder vrijheid én structuur. De structuur zit ‘m in de lijnen van het veld en regels over bijvoorbeeld buitenspel & vals spel, en dat er 11 spelers per team zijn met 2 goals en één bal. Zonder die structuur wordt het erg ingewikkeld om een serieuze partij te spelen. Maar met alleen structuur kom je er natuurlijk ook niet.

Stel je maar eens voor hoe het zou gaan als iedere speler naast zich een ‘manager’ heeft meelopen die constant bepaalt welke beweging, welke stap of welke actie je moet doen. Dat werkt natuurlijk helemaal niet. De kunst is namelijk dat je ‘binnen de lijnen’ en met respect voor de regels met al je talent (en met elkaar) zélf een geweldige prestatie neer zet. Hoe goed je ook bent getraind en voorbereid, het spel spelen moet je tijdens de wedstrijd echt zélf doen: jij bepaalt wat je doet, hoe je het doet en wanneer je het doet. En daarvoor heb je juist vrijheid nodig.

Binnen – of juist dóór de stevige structuur – heb je alle vrijheid om te zoeken naar je eigen talent en dat maximaal te ontwikkelen

Als je leert ondernemen bij I AM College, werkt het precies zo. Je hebt structuur én vrijheid nodig om jezelf te ontplooien en succesvol te zijn als ondernemer. Een van de belangrijkste regels bij ons is bijvoorbeeld dat je er bént en meedoet met de opdrachten en activiteiten. Dit is belangrijk omdat je daardoor discipline en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelt, en tegelijk ook bijdraagt aan het leerproces van je collega’s. Stel je maar eens voor wat jij ervan zou vinden als degene met wie je een opdracht voor een bedrijf uitvoert er niet is of er met de pet naar gooit. Net als bij voetbal of hockey gaan we nooit met je onderhandelen over de regels: je staat buitenspel of je staat niet buitenspel, punt. En ook net als bij deze sporten kun je een gele of zelfs rode kaart krijgen als je niet volgens de regels het spel speelt.

Binnen die structuur heb je echter alle vrijheid om zélf invulling te geven aan hoe je jouw (leer)doelen wilt bereiken, hoe je de praktijkopdrachten gaat invullen of wat voor bedrijf en welk product jij wilt opstarten. Binnen - of juist dóór de stevige structuur - heb je alle vrijheid om te zoeken naar je eigen talent en dat maximaal te ontwikkelen, zodat je echt onderscheidend en bijzonder wordt, precies dat wat een goede ondernemer kenmerkt. Een goede ondernemer komt namelijk z’n afspraken altijd na, werkt hard en gedisciplineerd omdat ie dat zélf wil en nodig vindt, en heeft daarnaast een creatieve persoonlijkheid die altijd kansen ziet waar anderen alleen maar problemen zien.

De coaches helpen jou te leren ondernemen binnen de regels en mogelijkheden die er zijn, en helpen jou steeds te leren van wat je doet.

En ook net als bij voetbal, biedt I AM College jou trainers en coaches om je talent te ontwikkelen. De trainers - vakdocenten - trainen jou in de vaardigheden die je keihard nodigt hebt als ondernemer. De coaches helpen jou te leren ondernemen binnen de regels en mogelijkheden die er zijn, en helpen jou steeds te leren van wat je doet. Zodat je uiteindelijk zelf over zowel de vaardigheden als persoonlijkheid beschikt om succesvol te zijn met jouw eigen talenten. Want dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.


Wil jij meer weten over hoe wij ondernemend talent ontwikkelen? Bekijk ons onderwijsprogramma of kom langs op een van de open avonden van I AM College.

Continue Reading
Posted by Robert | 10 03 2017
Onderwijs dat helemaal op jou is afgestemd
"Als je jonge mensen gelijke kansen wilt bieden, moet je ze ongelijk onderwijs bieden". Want ieder mens is verschillend, dus ook de manier waarop iemand leert verschilt altijd van de manier van leren van een ander. I AM College stemt het onderwijs daarom volledig af op iedere individuele student. Ons doel is het ontwikkelen van jouw talent.
"Jouw doelen en jouw kwaliteiten bepalen hoe snel je gaat, hoeveel tijd je erin steekt en wat je nodig hebt."
We noemen dit gepersonaliseerd onderwijs. De kern daarvan is dat we geen taakgericht maar doelgericht onderwijs aanbieden. Dat betekent in principe dat jijzelf dagelijks, wekelijks en halfjaarlijks bepaalt welke leerdoelen jij kiest om aan te werken en hoe je die doelen gaat bereiken. Wij helpen je daarbij met verschillende leeractiviteiten en intensieve coaching. Jouw doelen en jouw kwaliteiten bepalen hoe snel je gaat, hoeveel tijd je erin steekt en wat je nodig hebt. Dus als je al ergens goed genoeg in bent, kun je er zelf voor kiezen daar minder tijd aan te besteden en je vooral te richten op een vak waar je talent voor hebt en waarin je wilt uitblinken. Voor alle vakken die je leert hebben we masterrubrics opgesteld. Dat zijn schema’s waarin precies staat aangegeven welke einddoelen jij moet bereiken om je diploma te halen en wat de normen zijn. Je weet dus zelf precies wat er van je wordt verwacht, zodat je ook kunt leren de baas te zijn over je eigen leerweg.

"Dus in plaats van een ‘9 voor marketing op mbo4-niveau’, kun je bij ons een deeldiploma halen marketing op hbo-niveau’"

Wij werken met beheersingsniveaus & evaluatie en niet met cijfers & examens. Als jij heel goed bent in marketing, geven wij je niet domweg een hoog cijfer, maar kun je er zelf voor kiezen om je beheersingsniveau te verhogen naar bijvoorbeeld hbo-niveau! Dus in plaats van een ‘9+ voor marketing op mbo4-niveau’, kun je bij ons een deeldiploma halen ‘marketing op hbo-niveau’. En daarvoor heb je de volle vier jaar de tijd. Wij examineren niet terwijl je bezig bent, maar evalueren steeds je prestaties met je om jou steeds beter te laten worden. Pas als jij zelf vindt (samen met je vakdocent-coach) dat je over het beheersingsniveaus beschikt waarover jij wilt beschikken voor een bepaald vak, bewijs je dat middels een aantal opdrachten die je hebt gedaan en sluit je dat vak af.

Gepersonaliseerd leren is gericht op het ontwikkelen van jouw talenten en leert jou verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Voor een ondernemer is dat belangrijk. Het is ook een manier van leren die jou vrijheid biedt en je keuzes laat maken. Dat vraagt van jou tegelijk ook keiharde discipline, structuur en motivatie. Dus ook daarmee gaan we hard aan de slag. Zodat je als je klaar bent met je opleiding, je niet alleen over de ondernemersvaardigheden beschikt, maar ook over een krachtige persoonlijkheid die ondernemend is.


Wil jij meer weten over hoe wij ondernemend talent ontwikkelen? Bekijk ons onderwijsprogramma of kom langs op een van de open dagen van I AM College.

Continue Reading
Posted by Rutger | 13 02 2017
I AM Booming – Remy Bergman

In de serie I AM Booming interviewt Rutger jongeren die na het MBO zijn gaan ondernemen. Wie zijn ze? Wat doen ze? En wat willen ze jou meegeven? We kijken terug en blikken vooruit.

Voor het eerste interview van I AM Booming, gaat Rutger op bezoek bij Tijger & de Vis in het hartje van de Amsterdamse Jordaan. Deze prachtige eigentijdse viswinkel was tot afgelopen november jaar het domein van Remy Bergman (24). Na bijna twee jaar dag in dag uit bezig te zijn geweest met de opstart van zijn nieuwe onderneming heeft hij besloten het roer om te gooien. Waarom kiest hij ervoor om na een succesvol jaar toch te starten met een nieuw ondernemend avontuur?

Je kent ze wel, mensen die er zonder moeite in slagen om het een ander naar de zin te maken. Waarbij je je direct op je gemak voelt. Geen snelle verkooppraatjes, maar oprechte interesse. Remy is zo’n gezellige en bourgondische gastheer.

Na zijn MBO opleiding is hij samen met chefkok Erik Huibers viswinkel Tijger & de Vis begonnen. Erik past zijn ambacht toe in de keuken en aan Remy de uitdaging om deze eigentijdse viswinkel als sterk merk in de markt te zetten.

Door te ondernemen onderstreept Remy waar hij in gelooft: ‘Er is maar één iemand verantwoordelijk voor het succes in je leven, en dat ben jijzelf.’  Met zijn eigen zaak heeft hij een omgeving gecreëerd waar hij niemand iets kan verwijten, hij staat zelf aan het roer. Wat ervoor zorgt dat hij er alles uithaalt wat de dag hem te bieden heeft.

Als er één ding is wat Remy heeft geleerd van de afgelopen 2 jaar, is dat wel dat je het gewoon moet doen. Voordat de deur van de winkel openging hebben ze een half jaar besteed aan het schrijven van prognoses en businessplannen om écht goed voorbereid van start te gaan. Deze konden ze direct weer in de prullenbak gooien, de realiteit bleek totaal anders te zijn. Volgens Remy moet je hier niet te veel tijd aan besteden: ’Gooi jezelf in het diepe, start en leer gaandeweg van je fouten en successen. Gewoon doen!’

Zijn advies aan jongeren die nu aan het MBO starten is glashelder: ‘Volg je passie, in alles wat je doet’. Volgens Remy wordt er vaak te moeilijk over ondernemen gedacht, ‘je moet minstens een opleiding HBO Business Administration hebben gedaan om een kans van slagen te hebben.’  Dit vindt hij onzin, het enige wat je moet hebben is passie. De bedrijven waardoor Remy dagelijks geïnspireerd wordt zijn stuk voor stuk ontstaan uit passie.

Vol verbazing luister ik als Remy vertelt dat hij net heeft besloten om toch uit de zaak te stappen. Zoals hij zelf zegt: ‘Mijn taak zit erop’. Het was zijn verantwoordelijkheid om het merk te vestigen en ervoor zorgen dat Tijger & de Vis zelfstandig door kan gaan. Nu is hij klaar voor zijn volgende uitdaging!

Remy zet binnenkort zijn tanden in het Amsterdamse nachtleven. Met het organiseren van kleinschalige feestjes voor locals is zijn ambitie om de gezelligheid in het Amsterdamse nachtleven terug te brengen. Een relaxte sfeer waar alles draait om saamhorigheid, vriendschap en fancy cocktails!Ben je ook geïnspireerd door Remy's verhaal?
Lees hier meer over ons studieprogramma (MBO) of kom naar de kennismakingsavond van I AM College op donderdag 2 maart van 19:00 tot 20:30!
Continue Reading