FAQStel een vraag

I AM College is een unieke opleiding en volledig afgestemd op jou. We kunnen ons voorstellen dat je daarover hele specifieke vragen hebt. In de FAQ’s geven we antwoord op veel gestelde vragen.

Staat je vraag er niet tussen, neem gerust contact met op ons op. We beantwoorden graag al je vragen!

Het programma

Je kunt je aanmelden voor de ondernemersopleiding van I Am College als je beschikt over minimaal een VMBO-kader, VMBO-tl of Mavo-diploma.

Er is geen minimale leeftijdsgrens, wel dien je te beschikken over minimaal een VMBO-kader, VMBO-tl of Mavo-diploma.

I AM College heeft gekozen voor een verzwaarde MBO opleiding. Omdat wij vinden dat praktijkgerichte jongeren een excellente opleiding moeten kunnen volgen, die hen volledig gereed maakt om in de praktijk succesvol te zijn. Je studeert bij ons een jaartje langer om een echte professionele ondernemer te worden, maar eigenlijk ben je sneller klaar omdat je niet ook nog eens een hbo-opleiding hoeft te doen.

Gepersonaliseerd leren betekent dat jij centraal staat en dat het onderwijs helemaal voor jou op maat wordt gemaakt. Jij bent tenslotte een uniek mens, jij krijgt onderwijs dat aansluit bij hoe jij leert. De einddoelen van de opleiding staan vast, jij bepaalt zelf hoe je die doelen gaat realiseren en op welk niveau je dat gaat doen. Wij helpen jou daar natuurlijk mee.

Ons programma biedt juist voor jongeren met dyslexie de mogelijkheid om een goede opleiding te volgen. Omdat het onderwijs geheel gepersonaliseerd is wordt hier altijd op een passende manier rekening mee gehouden. Zo bepaal jij zelf – samen met je coach en vakdocenten – hóe je jouw eigen leerdoelen gaat realiseren. Daarbij begeleiden we je heel intensief waardoor we precies samen met jou kunnen bepalen wat jij nodig hebt om efficiënt te leren. En misschien leuk om te weten: de directeur van I AM College is zelf ook erg dyslectisch…

Per vak geef jij aan op welk beheersingsniveau jij dat wilt doen, afhankelijk van je interesse en talent. Dat doe je in nauw overleg met je coach en de betreffende vakdocent. Wij hebben 3 beheersingsniveaus: mbo4, ad (associate degree) en hbo. In fase 2 bepaal je vervolgens zelf wanneer je getoetst wilt worden op dat zelfgekozen niveau. En als je dat haalt, krijg je op je diploma de vermelding dat je in dat vak op dat niveau hebt gepresteerd. Op onze opleiding op MBO4-niveau kun je dus vakken doen op een hoger niveau dan mbo4, en dat is uniek in Nederland en vooral goed voor jou.

Ja, jij bepaalt aan het begin van fase 2 wat voor bedrijf jij wilt opstarten. Dat kan elk soort bedrijf zijn zolang het maar niet conflicteert met de waarden van I AM College. 

Nee, absoluut niet zelfs. Binnen de kaders van het programma en de school heb jij alle vrijheid om zelf te bepalen wat je doet en hoe je dat doet. Je bent echter wel verplicht om op tijd te komen, aan alle leeractiviteiten deel te nemen en te werken aan de opdrachten. Ook dien je alle einddoelen van het programma te realiseren op minimaal mbo4-niveau.
Als je buiten de kaders treedt, krijg je eerst een waarschuwing en daarna een gele kaart. Een gele kaart betekent dat je in de gevarenzone zit en je je gedrag moet verbeteren. Als  dat lukt, trekken wij de gele kaart weer in. Als dat niet lukt, krijg je een rode kaart, en moet je de opleiding beëindigen. Dat klinkt hard, maar is wel zo eerlijk. Jij zit zelf toch ook niet te wachten op medestudenten die er met de pet naar gooien?

Het onderwijs

Deze opleiding is bedoeld voor praktijkgerichte jongeren die minimaal beschikken over een vmbo-kader, vmbo-tl of mavo-diploma en die interesse hebben in een loopbaan als zelfstandig ondernemer of die een ondernemende rol willen vervullen in het bedrijf van hun familie. Om u een idee te geven over welk type jongeren wij spreken, geven we hieronder drie profielen:

 • De Leider: een leider is de jongere die initiatief neemt in een vriendengroep, die suggesties aandraagt en knopen doorhakt. De aanvoerder binnen het sportteam die zich verantwoordelijk voelt voor de teamprestaties. Diegene die verbindingen maakt binnen een groep, de geboren leider.
 • De Handelaar: een handelaar is de jongere die op zijn middelbare school alles voor elkaar krijgt met een vlotte babbel, die via marktplaats spulletjes opkoopt en ze met winst doorverkoopt. Die doorheeft dat hij met zijn talent mensen in beweging krijgt en waarde kan toevoegen. Diegene die het voor elkaar krijgt om met een schoolproject de regionale krant te halen. De handelaar verkoopt nog ijs aan een Eskimo…
 • De Creator: een creator is de jongere die dingen maakt en op die manier zijn visie met de wereld deelt. Diegene die oog heeft voor detail en weet wat anderen mooi vinden. Die urenlang bezig kan zijn om iets écht perfect te maken. Diegene die altijd tot creatieve oplossingen komt, die innovatief is en weet dat verandering vooruitgang is.

De kenmerken van deze opleiding specificeren wij als volgt:

 • nieuwe vakschool voor ondernemend talent, met innovatief opleidingsprogramma op mbo4-niveau (BOL); opleiding start in augustus 2017 en is erkend
 • eerste school gevestigd in Amsterdam en gericht op groot-Amsterdam
 • afhankelijk van talent hoger beheersingsniveau mogelijk per vak (op ad- of hbo-niveau) waarvoor een instellingsverklaring wordt afgegeven
 • vierjarig programma in twee fasen: fase 1 zeer gestructureerd en gericht op ontwikkelen basisvaardigheden; fase 2 ondernemen in de beroepspraktijk, gericht op professionalisering
 • twee afstudeerrichtingen: ondernemen met je eigen startup of ondernemen in je familiebedrijf
 • investering bedraagt €10.500 per jaar (bij start in 2017)
 • kleinschalige school (max. 240 studenten)
 • studiefinanciering mogelijk conform regelgeving DUO
 • volledige en gedeeltelijke beurzen beschikbaar voor getalenteerde leerlingen waarvan ouders die opleiding niet kunnen betalen

I AM College biedt een voor het middelbaar beroepsonderwijs vernieuwende en moderne opleiding, gebaseerd op de volgende leerprincipes:

 • geïntegreerde ontwikkeling van ondernemersvaardigheden en een ondernemende houding (persoonlijke ontwikkeling c.q. bildung)
 • gepersonaliseerde leerweg: onderwijs waarin elke student en zijn of haar talent centraal staat
 • intensieve persoonlijke begeleiding: 100% contacturen met vakdocenten en coaches
 • anderhalf uur per week ingeroosterde tijd voor ontwikkeling Engels, Nederlands, rekenen en tweede vreemde taal.
 • fase 1: 2 jaar sterk gestructureerd projectgericht onderwijs middels 14 thema’s van 6 weken waarin steeds een bepaalde integratie van kernvakken wordt aangeboden, gericht op het ontwikkelen van de basisvaardigheden, discipline en motivatie en een ondernemende houding
 • fase 2: 2 jaar productgerichte beroepspraktijkvorming waarin de markt als toetssteen wordt betrokken en die is gericht op het professionaliseren en toetsen van de beroepsvaardigheden en -kennis
 • samen leren in en van de praktijk: leren ondernemen door te ondernemen, gebaseerd op de sociaal-constructivistische leermethodiek waarin gezamenlijke reflectie en theorievorming met de praktijk als uitgangspunt de opmaat vormt voor de ontwikkeling van beroepsvaardigheid en een houding van levenslang leren leren
 • leren in en met een team: leren elkaars talenten te benutten en samen te werken
 • diverse leeractiviteiten die inspelen op de het leren vormgeven van het eigen leerproces en het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid
 • fysieke, mentale en sociale ‘fitheid’: geïntegreerde ontwikkeling van persoonlijkheid, fysieke fitheid en sociale vaardigheid
 • gericht op talent maximalisatie: keihard werken om talent te ontdekken, te optimaliseren en zelfs te maximaliseren om optimaal te zijn voorbereid op de toekomst
 • afstemming op het jongerenbrein: wijze van leren afgestemd op modern psychologisch onderzoek naar hoe een jongere leert

Graag verwijzen we u voor deze vraag naar een andere pagina op deze website. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

I AM College biedt een hoogwaardige, innovatieve en onderscheidende opleiding, omdat wij vinden dat deze ondernemende generatie ondernemend onderwijs verdient. Het onderscheid met de meeste andere middelbare beroepsopleidingen is in hoofdlijnen als volgt:

 • enige vakopleiding in Nederland die volledig is ingericht op leren ondernemen, en waarin ondernemen in de praktijk de ontwikkelomgeving vormt
 • enige middelbare beroepsopleiding in Nederland die volledig gepersonaliseerd onderwijs aanbiedt, geïnspireerd door in de praktijk bewezen onderwijsconcepten uit Zweden en Finland
 • de initiators van I AM College zijn zelf ondernemers en kennen de praktijk van ondernemen en ondernemend onderwijs grondig door vele decennia aan ervaring; daarnaast wordt een groot netwerk aan ondernemers betrokken bij de opleiding
 • vierjarige in plaats van drie- of zelfs tweejarige BOL, om best denkbare mbo-opleiding te bieden die doorstuderen op hbo niet nodig maakt

Een belangrijk verschil met een traditionele opleiding is dat wij u als ouder nauw betrekken. I AM College biedt een innovatief en complex programma dat niet alleen veel vraagt van uw kind, maar ook begrip en kennis vraagt van u. Waardoor u beter kunt begrijpen waarom wij op deze wijze opleiden en begeleiden en wat dat van u vraagt in termen van vertrouwen en geduld. Zodat u uw zoon of dochter op de juiste wijze kunt ondersteunen. In de praktijk richten wij dit als volgt in:

Voorbereiding: om u goed voor te bereiden op het gepersonaliseerde leren, het breinleren en het leren van de praktijk – de drie pijlers van ons programma – wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een kennismakingstraining waarin we u alles uitleggen en duidelijk maken wat we van u vragen. Deze kennismakingstraining wordt verzorgd in de eerste periode na de zomervakantie

Voortgangspresentaties: elk halfjaar presenteren de studenten hun voortgang op het gebied van leren (en) ondernemen aan alle ouders en elkaar tijdens een inspirerend evenement. Zodat u steeds goed op de hoogte bent van de voortgang van uw zoon of dochter.

Kwaliteitszorg: wij willen een directe verbinding met het beroepenveld creëren zodat wij constant in staat zijn de inhoud van ons programma waar gewenst aan te passen aan de nieuwste inzichten en behoeften uit het beroepenveld. Daarom zullen we u jaarlijks uitnodigen om met ons na te denken over actualisatie van de inhoud van het programma.

I AM College is lid van de vereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Lidmaatschap van de NRTO is in de onderwijswereld een teken van kwaliteit en professionaliteit. De gedragscode kunt u inzien via deze link naar de website van de NRTO.