Al op de basisschool kwam ik erachter dat ik niet in het schoolsysteem paste. Ik vond leren leuk en blonk uit in de meeste vakken, maar door mijn dyslexie scoorde ik op taal ver onder de maat. Vreemd genoeg is het zo geregeld dat de vakken waar je het laagst op scoort, bepalend zijn voor het niveau van het vervolgonderwijs. In mijn ogen is dit de omgekeerde wereld. Met een LWO-studie advies op zak startte ik aan de middelbare school, waar ik na 4 jaar met een mavo-diploma richting mijn MBO-sportopleiding vertrok.

Op de sportopleiding was het anders, voor het eerst ontdekte ik een totaal andere leeromgeving. Deze was gebaseerd op ervaringsleer, niet met je neus in de boeken, maar leren door te doen in de praktijk. De waarde van de opleiding lag voor mij niet zozeer bij de (sport)inhoudelijke elementen, maar juist bij de levenslessen die ik er leerde.

Vaardigheden als mezelf presenteren, het effectief kunnen samenwerken, leiding geven aan grote groepen en een vitale levenshouding aannemen, heb ik daar geleerd. Toen ik eenmaal had ontdekt wat mijn persoonlijke manier van leren was, veranderde alles. Leren werd opeens leuk en het bracht mij verder. Ik zag het als middel om mijn doelen te realiseren.

Na mijn MBO-opleiding heb ik mij middels een HBO-opleiding Leadership, Entrepreneurship and Innovation volledig gericht op het ondernemerschap en startte ik tegelijkertijd – op 19-jarige leeftijd – mijn eerste onderneming. Ondernemerschap is in mijn ogen bij uitstek hét middel om je persoonlijke leeromgeving vorm te geven. Je daagt jezelf uit om uit je comfortzone te stappen, jezelf te blijven ontwikkelen en waarde te creëren voor jezelf en je omgeving.

In de afgelopen twee jaar heb ik diverse MBO-studenten gecoacht bij het oprichten van hun eerste ondernemingen. Hier werd het voor mij nogmaals duidelijk dat jonge mensen ongekend veel potentieel hebben en met de juiste begeleiding uitstekend in staat zijn een succesvolle onderneming te starten. Met name de échte doeners van het MBO.

Dit inzicht heeft mij ertoe aangezet om te starten met I AM College. Samen met twee minstens zo gedreven onderwijspioniers hebben we het kernteam gevormd. Wij zien het als onze plicht om van I AM College de best denkbare (MBO-)ondernemersopleiding te maken. Waar een kleine groep talentvolle jongeren zich met plezier ontwikkelt tot ondernemende young professionals, die vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan!

I AM Rutger de Hamer


Ben je nieuwsgierig geworden hoe we jouw ondernemend talent ontwikkelen?
Verdiep je hier in ons studieprogramma (MBO) of kom naar een kennismakingsavond van I AM College.