De mensen achter I AMOns team
////////////
Dennis den HartogExpert bedrijfsbeheer
I AM Dennis
Iris HermensExpert-coach ondernemerschap & leiderschap
I AM Iris
Nesin Ozdogantaalexpert Engels
I AM Nesin
Moriam Hassan Balogunexpert-coach online communicatie & digitale vaardigheden
I AM Moriam
Koen Machielseexpert online communicatie & digitale vaardigheden
I AM Koen
Sera Andringacoach en dyslexie-coach
I AM Sera
Hedwig Schoemakerexpert-coach marketing & communicatie
I AM Hedwig
Björn Königtaalexpert-coach Duits
I AM Björn
Peter Faijdherbeexpert ondernemerschap & leiderschap
I AM Peter
Ferd de Bruijnexpert marketing & communicatie
I AM Ferd
Peter Steffersexpert-coach commercie
I AM Peter
Patrick Janssenexpert-coach wereldpodium
I AM Patrick
Ben Noordermeerexpert commercie
I AM Ben
Robert Stompffonderwijs directeur & coach
I AM Robert
Jasper Breebaartexpert bedrijfsbeheer
I AM Jasper
Rutger de HamerAlgemeen directeur
I AM Rutger
Robert WijersFinancieel Directeur & investeerder
I AM Robert
Anja de BakkerVertrouwenspersoon & opleider coaches
I AM Anja
Dennis Broekcommunity-ontwikkelaar & investeerder
I AM Dennis
Tamar SchatsTaalexpert Nederlands
I AM Tamar