Als decaan adviseert uEen passende vervolgopleiding

Uw doel als decaan of studiecoach is om een leerling goed te adviseren over, en te begeleiden bij, zijn of haar studiekeuze. We geven u hieronder een overzicht voor welke student de opleiding is bedoeld, wat de belangrijkste kenmerken en principes van de opleiding zijn en hoe de toelating is georganiseerd.

Wij komen graag bij u langs om kennis te maken en u uitgebreid te informeren over alle aspecten van deze bijzondere innovatieve opleiding. Indien u daar prijs op stelt, kunt u een e-mail sturen (petersteffers@iamcollege.nl) aan Peter Steffers, of hem direct bellen op nummer 06-31934176

I AM College Ondernemersopleiding mbo Amsterdam Leren in de praktijk

Deze opleiding is bedoeld voor praktijkgerichte jongeren die minimaal beschikken over een vmbo-kader, vmbo-tl of mavo-diploma en die interesse hebben in een loopbaan als zelfstandig ondernemer of die een ondernemende rol willen vervullen in het bedrijf van hun familie. Om u een idee te geven over welk type jongeren wij spreken, geven we hieronder drie profielen:

 • De Leider: een leider is de jongere die initiatief neemt in een vriendengroep, die suggesties aandraagt en knopen doorhakt. De aanvoerder binnen het sportteam die zich verantwoordelijk voelt voor de teamprestaties. Diegene die verbindingen maakt binnen een groep, de geboren leider.
 • De Handelaar: een handelaar is de jongere die op zijn middelbare school alles voor elkaar krijgt met een vlotte babbel, die via marktplaats spulletjes opkoopt en ze met winst doorverkoopt. Die doorheeft dat hij met zijn talent mensen in beweging krijgt en waarde kan toevoegen. Diegene die het voor elkaar krijgt om met een schoolproject de regionale krant te halen. De handelaar verkoopt nog ijs aan een Eskimo…
 • De Creator: een creator is de jongere die dingen maakt en op die manier zijn visie met de wereld deelt. Diegene die oog heeft voor detail en weet wat anderen mooi vinden. Die urenlang bezig kan zijn om iets écht perfect te maken. Diegene die altijd tot creatieve oplossingen komt, die innovatief is en weet dat verandering vooruitgang is.

De kenmerken van deze opleiding specificeren wij als volgt:

 • vakschool voor ondernemend talent, met innovatief opleidingsprogramma op mbo4-niveau (BOL); opleiding is erkend
 • eerste school gevestigd in Amsterdam en gericht op groot-Amsterdam
 • afhankelijk van talent hoger beheersingsniveau mogelijk per vak (op ad- of hbo-niveau) waarvoor een instellingsverklaring wordt afgegeven
 • vierjarig programma in twee fasen: fase 1 zeer gestructureerd en gericht op ontwikkelen basisvaardigheden; fase 2 ondernemen in de beroepspraktijk, gericht op professionalisering
 • twee afstudeerrichtingen: ondernemen met je eigen startup of ondernemen in je familiebedrijf
 • investering bedraagt €11.000 per jaar (bij start in 2018)
 • kleinschalige school (max. 240 studenten)
 • studiefinanciering mogelijk conform regelgeving DUO
 • volledige en gedeeltelijke beurzen beschikbaar voor getalenteerde leerlingen waarvan ouders die opleiding niet kunnen betalen

I AM College biedt een voor het middelbaar beroepsonderwijs vernieuwende en moderne opleiding, gebaseerd op de volgende leerprincipes:

 • geïntegreerde ontwikkeling van ondernemersvaardigheden en een ondernemende houding (persoonlijke ontwikkeling c.q. bildung)
 • gepersonaliseerde leerweg: onderwijs waarin elke student en zijn of haar talent centraal staat
 • intensieve persoonlijke begeleiding: 100% contacturen met vakdocenten en coaches
 • anderhalf uur per week ingeroosterde tijd voor ontwikkeling Engels, Nederlands, rekenen en tweede vreemde taal.
 • fase 1: 2 jaar sterk gestructureerd projectgericht onderwijs middels 14 thema’s van 6 weken waarin steeds een bepaalde integratie van kernvakken wordt aangeboden, gericht op het ontwikkelen van de basisvaardigheden, discipline en motivatie en een ondernemende houding
 • fase 2: 2 jaar productgerichte beroepspraktijkvorming waarin de markt als toetssteen wordt betrokken en die is gericht op het professionaliseren en toetsen van de beroepsvaardigheden en -kennis
 • samen leren in en van de praktijk: leren ondernemen door te ondernemen, gebaseerd op de sociaal-constructivistische leermethodiek waarin gezamenlijke reflectie en theorievorming met de praktijk als uitgangspunt de opmaat vormt voor de ontwikkeling van beroepsvaardigheid en een houding van levenslang leren leren
 • leren in en met een team: leren elkaars talenten te benutten en samen te werken
 • diverse leeractiviteiten die inspelen op de het leren vormgeven van het eigen leerproces en het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid
 • fysieke, mentale en sociale ‘fitheid’: geïntegreerde ontwikkeling van persoonlijkheid, fysieke fitheid en sociale vaardigheid
 • gericht op talent maximalisatie: keihard werken om talent te ontdekken, te optimaliseren en zelfs te maximaliseren om optimaal te zijn voorbereid op de toekomst
 • afstemming op het jongerenbrein: wijze van leren afgestemd op modern psychologisch onderzoek naar hoe een jongere leert

Graag verwijzen we u voor deze vraag naar een andere pagina op deze website.

I AM College biedt een hoogwaardige, innovatieve en onderscheidende opleiding, omdat wij vinden dat deze ondernemende generatie ondernemend onderwijs verdient. Het onderscheid met de meeste andere middelbare beroepsopleidingen is in hoofdlijnen als volgt:

 • enige vakopleiding in Nederland die volledig is ingericht op leren ondernemen, en waarin ondernemen in de praktijk de ontwikkelomgeving vormt
 • enige middelbare beroepsopleiding in Nederland die volledig gepersonaliseerd onderwijs aanbiedt, geïnspireerd door in de praktijk bewezen onderwijsconcepten uit Zweden en Finland
 •  initiators van I AM College zijn zelf ondernemers en kennen de praktijk van ondernemen en ondernemend onderwijs grondig door vele decennia aan ervaring; daarnaast wordt een groot netwerk aan ondernemers betrokken bij de opleiding
 • vierjarige in plaats van drie- of zelfs tweejarige BOL, om best denkbare mbo-opleiding te bieden die doorstuderen op hbo niet nodig maakt