I AM College is een vakschool waar we jonge mensen leren ondernemen. Met een eigen bedrijf of als ondernemer in het familiebedrijf. Wij geloven en wéten dat ondernemen een vak is dat je kunt leren, maar we krijgen als ondernemersopleiding regelmatig de vraag of je ondernemen wel kunt léren. Is ondernemen niet iets dat in je bloed of DNA moet zitten? Een hele interessante vraag waarvan wij ons goed kunnen voorstellen dat die wordt gesteld en waar ik hier graag nader op in ga.

En dan gewoon dóórgaan

Deze vraag wordt zelden gesteld als je wordt opgeleid tot bijvoorbeeld tandarts, manager of jurist. En dat is logisch als je er over nadenkt. Ondernemen vraagt namelijk veel méér dan ‘alleen’ het beheersen van een aantal vaardigheden, ondernemen vraagt een ondernemende persoonlijkheid. Zo kun je bijvoorbeeld worden opgeleid tot ‘verkoper’ zodat je beschikt over die vaardigheid, maar als ondernemer heb je daar pas wat aan als je ook echt gáát verkopen. Als je het gaat dóen, als je over het lef, het doorzettingsvermogen en de sociale vaardigheden beschikt om het 100 of 1000 keer te proberen, net zolang tot je succes hebt. En dan gewoon dóórgaan. Dát kenmerkt een ondernemer. Bij I AM College bestaat de opleiding daarom voor de helft uit het leren van de nodige vaardigheden en voor de andere helft uit het hard werken aan die ondernemende persoonlijkheid. Waardoor je leert hard en gedisciplineerd te werken, verantwoordelijkheid te nemen, goed om te gaan met andere mensen en léiding te geven, om te gaan met risico’s en onzekerheid, dóór te gaan als anderen al lang zijn gestopt, en al die andere kwaliteiten die een goede ondernemer kenmerken.

Het verschil tussen de ondernemers die het zichzelf the hard way hebben geleerd en onze studenten, is dat wij onze studenten helpen snéller en effectiever te leren zonder dat je gelijk echt helemaal onderuit gaat.

Het leuke is dat succesvolle ondernemers die deze vraag stellen, lijken te zijn vergeten dat ook zij het hebben moeten leren. Als je even doorvraagt, blijkt dat zij het the hard way hebben geleerd door steeds maar vallen en opstaan, telkens daarvan leren en béter worden, volhouden, dóórzetten, met grote bakken lef en eigenwijsheid. En dat is precies wat onze studenten ook gaan doen: vallen, opstaan, leren, beter worden, zichzelf ontwikkelen, en dat alles door het ook echt te dóen. Want alleen door het te doen ga je het leren. Net als die succesvolle ondernemers. Die ook allemaal weten dat wat een topondernemer kenmerkt niet het vallen is, maar het vermogen om steeds weer op te staan en te leren. Het verschil tussen de ondernemers die het zichzelf the hard way hebben geleerd en onze studenten, is dat wij onze studenten helpen snéller en effectiever te leren zonder dat je gelijk echt helemaal onderuit gaat. En tegelijk leren we ze ook al die talloze vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die je nodig hebt als ondernemer.

Bij I AM College moet daarom iedereen slagen voor een selectieprocedure, waarin we nagaan of je wel uit het goede hout bent gesneden.

Maar scheelt het dan niet als je ondernemen al ‘in je bloed’ hebt zitten van huis uit? Ja, natuurlijk scheelt dat! Als je ouders hebt die zelf ondernemer zijn, weet je van huis uit waarmee je te maken gaat krijgen en heb je al gezien en ervaren hoe een ondernemer denkt en handelt. Je hebt dus zeker een voordeel als je ouders zelf ondernemer zijn. Maar als dat niet het geval is, moet je gewoon harder je best doen, en daarmee ontwikkel je juist weer een belangrijke kwaliteit die je als ondernemer keihard nodig hebt.

Kan iedereen dan ondernemer worden? Nou, dat nu ook weer niet, laten we niet overdrijven! Wij zien dat veel mensen het gewoonweg écht niet in zich hebben, die niet beschikken over de kracht, het lef en de eigenwijsheid om hun eigen koers te bepalen en hun eigen toekomst te creëren. En dat is maar goed ook, want we hebben ook mensen nodig die gewoon in loondienst willen werken en doen wat van ze wordt gevraagd, al was het alleen al in jouw eigen onderneming! Bij I AM College moet daarom iedereen slagen voor een selectieprocedure, waarin we nagaan of je wel uit het goede hout bent gesneden.

En juist dat maakt ondernemen zo allemachtig prachtig: jij bepaalt het helemaal zelf en je dóet het allemaal zelf, jij staat aan het roer van je eigen leven, en jij bepaalt wat succes is voor jou.

Weer een andere vraag is of de mensen die het ‘in zich hebben’ altijd een succesvolle ondernemer zullen worden? Ik denk van wel. Het leuke is namelijk dat je als eigenwijze ondernemer zélf kunt definiëren hoe succes voor jou er uitziet. Voor de één betekent succes dat hij of zij precies doet wat ie wil en daar genoeg mee verdient om zichzelf en het gezin te onderhouden. Voor een ander betekent succes een bedrijf met 500 man personeel, een miljoenenomzet en een knappe sportwagen voor de deur van de villa. En juist dat maakt ondernemen zo allemachtig prachtig: jij bepaalt het helemaal zelf en je dóet het allemaal zelf, jij staat aan het roer van je eigen leven, en jij bepaalt wat succes is voor jou. Mooier kan bijna niet.

Dus ja, ondernemen kun je leren. En nee, niet iedereen is er voor in de wieg gelegd. Maar wij kunnen je één ding garanderen: als je bij ons door de selectie komt, gaan wij er samen met jou voor zorgen dat jij je talenten gaat ontwikkelen om een succesvolle ondernemer te worden, waarbij jij zelf bepaalt wat succes betekent voor jou en waar je leert om dat succes ook te realiseren.